Kotizacija

 

 

Prijava

PRIJAVA Inovacija energetike ‘19

KOTIZACIJA
»zadnja minuta«
do vključno 7. 10.

KOTIZACIJA

Udeležba

295 EUR

325 EUR

Cene so v evrih, v cene ni vštet 22-odstotni DDV.

Popusti

Veljajo do 7. 10. (ponedeljek)

Korporacijski popust za tri ali več oseb iz iste organizacije
10-odstotni popust na veljavno kotizacijo
(265,50 EUR / oseba)

Mikro podjetje ali start-up podjetje*
25-odstotni popust na veljavno kotizacijo
(221 EUR).

Zaposleni v lokalnih skupnostih, na fakultetah in v NVO
40-odstotni popust na veljavno kotizacijo
(177 EUR).

Študentje**
80-odstotni popust na veljavno kotizacijo
(59 EUR).

*Mikro podjetja so podjetja do 7 zaposlenih. Start up podjetje je podjetje registrirano po zakonu o gospodarskih družbah, posluje manj kot 3 leta, ustanovitelji so še vedno večinski lastniki podjetja.

**Potrebno je predložiti dokazila o zatrjevanem statusu (velja za redno vpisane študente 1. ali 2. bolonjske stopnje).

Kotizacija poleg obiska dogodka vključuje gradiva srečanja, okrepčila med odmori in kosilo.

Popusti se ne seštevajo.

Udeležba z nastopom – do 31. julija

NASTOP – Inovacija energetike ‘19

Prijava do 31. julija

Udeležba z nastopom (primer inovacije)

(prijava do 31. julija; do 20 mest)

250 EUR

(plačilo do 30. avgusta)

Vključuje 10 minutni nastop in udeležbo na celotnem  dogodku, predstavitev na panelu, objavo povzetka inovacije v tiskani brošuri in na spletni strani ogodki, več v Navodilih

Plačilo

Prijava velja kot naročilo. V kolikor v tem dokumentu ni izrecno določeno drugače, se v celoti uporabljajo na spletni strani objavljeni “Splošni pogoji za prijavo na dogodke Prosperie, d.o.o." Po prijavi boste po e-pošti prejeli predračun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku.Objavljeni popusti veljajo v primeru pravočasnega plačila predračuna. Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po opravljeni storitvi. Plačilo nakažite na transakcijski račun pri UniCredit Banki Slovenija, d. d., Ljubljana: SI 56 2900-0005 5676 208. Neplačilo predračuna in/ali neudeležba na konferenci ne pomeni avtomatske odjave s konference. V primeru, da se želite odjaviti morate to pisno sporočiti na info@prosperia.si.

Stroški zamenjave in odjave

Zamenjava oz. sprememba imena udeleženca je brezplačna in vedno mogoča v pisni obliki na naslov in-fo@prosperia.si.

Odjava je brez stroškov mogoča do vključno ponedeljka, 30. septembra 2019 v pisni obliki na naslov info@prosperia.si ali če jo do navedenega datuma prejmemo na naslov Prosperia, d. o. o., Železna cesta 10a, Ljubljana. V tem primeru že plačano kotizacijo v celoti vrnemo. Za odjave po tem datumu (od vključno torka, 1. oktobra dalje), vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti (100%). Odjava ni možna, če je udeleženec ob prijavi izrecno zahteval plačilo po izvedenem dogodku. V takem primeru se udeležencu ob neudeležbi iz kakršnega koli razloga zaračuna celotna kotizacija.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na 031 717 599 ali na info@prosperia.si.