Kotizacija

 

 

Vstopnice prva minuta – do zapolnitve prostih mest, najdlje do 30. junija:

Cene so v evrih, v cene ni vštet 22-odstotni DDV.

Udeležba z nastopom – do 30. junija

NASTOP – Inovacija energetike ‘19

Prijava do 30. junija

Udeležba z nastopom (primer inovacije)

(prijava do 30. Junija; do 20 mest)

250 EUR

(plačilo do 30. avgusta)

Vključuje 10 minutni nastop in udeležbo na celotnem  dogodku, predstavitev na panelu, objavo povzetka inovacije v tiskani brošuri in na spletni strani ogodki, več v Navodilih

Popusti

Mikro podjetje ali start-up podjetje*
25-odstotni popust na veljavno kotizacijo
(169 EUR).

Zaposleni v lokalnih skupnostih, na fakultetah in v NVO
40-odstotni popust na veljavno kotizacijo
(135 EUR).

Študentje**
80-odstotni popust na veljavno kotizacijo
(45 EUR).

*Mikro podjetja so podjetja do 7 zaposlenih. Start up podjetje je podjetje registrirano po zakonu o gospodarskih družbah, posluje manj kot 3 leta, ustanovitelji so še vedno večinski lastniki podjetja.

**Potrebno je predložiti dokazila o zatrjevanem statusu (velja za redno vpisane študente 1. ali 2. bolonjske stopnje).

Kotizacija poleg obiska dogodka vključuje gradiva srečanja, okrepčila med odmori in kosilo.

Popusti se ne seštevajo.

Plačilo

Prijava velja kot naročilo. V kolikor v tem dokumentu ni izrecno določeno drugače, se v celoti uporabljajo na spletni strani objavljeni “Splošni pogoji za prijavo na dogodke Prosperie, d.o.o." Po prijavi boste po el-ektronski pošti prejeli predračun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku.Objavljeni popusti veljajo v primeru pravočasnega plačila predračuna. Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po opravljeni storitvi. Plačilo nakažite na transakcijski račun pri UniCredit Banki Slovenija, d. d., Ljubljana: SI 56 2900-0005 5676 208. Neplačilo predračuna in/ali neudeležba na konferenci ne pomeni avtomatske odjave s konference. V primeru, da se želite odjaviti morate to pisno sporočiti na info@prosperia.si.

Stroški zamenjave in odjave

Zamenjava oz. sprememba imena udeleženca je brezplačna in vedno mogoča v pisni obliki na naslov in-fo@prosperia.si.

Odjava je brez stroškov mogoča do vključno ponedeljka, 30. septembra 2019 v pisni obliki na naslov in-fo@prosperia.si ali če jo do navedenega datuma prejmemo na naslov Prosperia, d. o. o., Železna cesta 10a, Ljubljana. V tem primeru že plačano kotizacijo v celoti vrnemo. Za odjave po tem datumu (od vključno torka, 1. oktobra dalje), vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti (100%). Odjava ni možna, če je udeleženec ob prijavi izrecno zahteval plačilo po izvedenem dogodku. V takem primeru se udeležencu ob neudeležbi iz kakršnega koli razloga zaračuna celotna kotizacija.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na 031 717 599 ali na info@prosperia.si.