Kotizacija

 

 

VRH ZELENE ENERGETIKE

10. forum Energetika in okolje

Cenejša prijava

do 2. julija

Prijava “zadnja minuta” do 8. 7.

Redna kotizacija

Udeležba

 

259 EUR

279 EUR

325 EUR

Cene so v evrih, v cene ni vštet 22-odstotni DDV.

Kotizacija poleg obiska foruma vključuje gradiva srečanja in pogostitve med odmori.

Popusti se ne seštevajo, razen če izrecno navedeno drugače. Prijave s popusti bomo upoštevali ob plačilu prejetem do 3. julija (petek).

Forum bo izveden v skladu s pozitivnim mnenjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Število mest v dvorani bo omejeno v skladu s predpisi. 

Popusti

Prijava "zadnja minuta" do 8.7.2020:

Drugi in nadaljnji udeleženec iz iste organizacije
5-odstotni popust za drugega in nadaljnjega udeleženca (265 EUR + DDV).

Mikro podjetje*
25-odstotni popust na veljavno kotizacijo
(209 EUR + DDV).

Zaposleni v lokalnih skupnostih, na fakultetah in v NVO
40-odstotni popust na veljavno kotizacijo
(195 EUR + DDV).

Študentje**
80-odstotni popust na veljavno kotizacijo
(65 EUR + DDV).

*Mikro podjetja so podjetja do 7 zaposlenih.
** Študentje. Velja za redne študente študija prve in druge bolonjske stopnje. Potrebno je predložiti dokazila o zatrjevanem statusu. Velja v primeru, da je plačnik fizična oseba, ki ni redno zaposlena.

Plačilo

Prijava velja kot naročilo. V kolikor v tem dokumentu ni izrecno določeno drugače, se v celoti uporabljajo na spletni strani objavljeni “Splošni pogoji za prijavo na dogodke Prosperie, d.o.o.". Po prijavi boste po elektronski pošti prejeli predračun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Objavljeni popusti veljajo v primeru pravočasnega plačila predračuna, to je najkasneje do 3. julija 2020. Plačilo nakažite na transakcijski račun pri UniCredit Banki Slovenija, d. d., Ljubljana: SI 56 2900-0005 5676 208.

Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po opravljeni storitvi.

Neplačilo predračuna in/ali neudeležba na konferenci ne pomeni avtomatske odjave z dogodka. V primeru, da se želite odjaviti morate to pisno sporočiti na info@prosperia.si.

Garancija v primeru COVID-19: V primeru odpovedi dogodka zaradi višje sile oz. novih ukrepov, v celoti vrnemo že plačano kotizacijo.

Opozorilo: Če prijave niste izvedli vi oz. vaše podjetje oz. menite, da je nekdo zlorabil vaše podatke, prosimo, da nas o tem takoj obvestite.

Stroški zamenjave in odjave

Zamenjava oz. sprememba imena udeleženca je brezplačna in dovoljena, če sporočite ime nadomestnega udeleženca v pisni obliki na naslov info@prosperia.si najkasneje do 15. ure zadnji dan pred dogodkom.

Odjava brez administrativnih stroškov je mogoča do vključno srede, 1. 7. do polnoči, v pisni obliki na naslov info@prosperia.si ali če jo do navedenega datuma prejmemo na naslov Prosperia, d. o. o., Železna cesta 10a, Ljubljana. V tem primeru že plačano kotizacijo v celoti vrnemo. Za odjave po tem datumu (od vključno četrtka, 2. julija dalje), vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti (100%). Odjava ni možna, če je udeleženec ob prijavi izrecno zahteval plačilo po izvedenem dogodku. V takem primeru se udeležencu ob neudeležbi iz kakršnega koli razloga zaračuna celotna kotizacija.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na 031 717 599 ali na info@prosperia.si.

     Organizator srečanja:

Obveščajte me o dogodku!

Pokrovitelji:

Partner:

Medijski partner:Podporniki: