Kotizacija

 

 

PRIJAVA

9. forum Energetika in okolje '19

KOTIZACIJA

»predpraznična prijava«

do vključno 30. aprila

KOTIZACIJA

Udeležba

259 EUR

325 EUR

Drugi in nadaljnji udeleženec iz iste organizacije

8-odstotni popust na veljavno kotizacijo

238 EUR

299 EUR

 

Popusti

Mikro podjetje* 
25% popust na veljavno kotizacijo (194 EUR + DDV)

Zaposleni v NVO, lokalnih skupnostih in na fakultetah 
40% popust na veljavno kotizacijo (155 EUR + DDV)

Študentje ** 
80% popust na veljavno kotizacijo (51 EUR+ DDV) 
* Mikro podjetja so podjetja do 7 zaposlenih.
**Potrebno je predložiti dokazila o zatrjevanem statusu rednega študenta na 1.ali 2. bolonjski stopnji.

Kotizacija poleg obiska srečanja vključuje gradiva srečanja in okrepčila med odmori.
Popusti se ne seštevajo.

Plačilo

Prijava velja kot naročilo. V kolikor v tem dokumentu ni izrecno določeno drugače, se v celoti uporabljajo na spletni strani objavljeni “Splošni pogoji za prijavo na dogodke Prosperie, d.o.o."Po prijavi boste po elektronski pošti prejeli predračun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku.Objavljeni popusti veljajo v primeru pravočasnega plačila predračuna. Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po opravljeni storitvi. Plačilo nakažite na transakcijski račun pri UniCredit Banki Slovenija, d. d., Ljubljana: SI 56 2900-0005 5676 208.

 Stroški zamenjave in odjave

Zamenjava oz. sprememba imena udeleženca je brezplačna in vedno mogoča v pisni obliki na naslov info@prosperia.si.

Odjava je brez stroškov mogoča do vključno ponedeljka, 6. maja 2019 v pisni obliki na naslov info@prosperia.si ali če jo do navedenega datuma prejmemo na naslov Prosperia, d. o. o., Železna cesta 10a, Ljubljana. V tem primeru že plačano kotizacijo v celoti vrnemo. Za odjave po tem datumu (od vključno torka, 7. maja dalje), vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti (100%). Odjava ni možna, če je udeleženec ob prijavi izrecno zahteval plačilo po izvedenem dogodku. V takem primeru se udeležencu ob neudeležbi iz kakršnega koli razloga zaračuna celotna kotizacija.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na 031 717 599 ali na info@prosperia.si.

    Organizator srečanja:

Obveščajte me o dogodku!

Veliki pokrovitelj:

Pokrivitelj:

Medijski partner:Podporniki: