Program

 

 

PROGRAM*

Konferenca Nove tehnologije v energetiki ’20 (od 9. – 15. ure)

Uvod – nove tehnologije v energetiki
Zasledovanje 5D-jev s pomočjo novih tehnologij, različni pogledi

Industrijski trendi v energetiki, Pjotr Pitrzak, IBM PRIHODNOST

Oblačne tehnologije
Oblačne tehnologije in njihova uporaba v elektroenergetiki, Aleš Gros, IBM

Ali z uvajanjem novih tehnologij poskrbimo tudi za varnost?
Kibernetska varnost v energetiki, Peter Ceferin, Smart Com
Ranljivost in zaščita procesnih sistemov kritične infrastrukture, Boris Krajnc, etični heker, Smart Com

Omizje: Oblačne tehnologije in kibernetska varnost v praksi
Moderator: mag. Gorazd Ažman, ELES
Govorci: dr. Alenka Kolar, Elektro Ljubljana, mag. Andrej Šajn, Gen-i in vabljeni govorci

Umetna inteligenca
Umetna inteligenca - uporaba v energetiki, Boris Cergol, Comtrade
Vprašanja in odgovori

Poslovne rešitve – primeri uporabe novih tehnologij
Umetna inteligenca v sistemih hidroelektrarn, Boban Stojanović, VODENA (v angleščini)
Oblačna tehnologija Zenon v energetiki, Stefan Hufnagl, Copa – Data (v angleščini)
Kako z novimi tehnologijami hitreje distribuirati znanje in obdržati dober kader, Jernej Mirt, VIAR
Potencial prilagodljivega odjema in razpršene proizvodnje pri manjših odjemalcih, dr. Dejan Paravan GEN-I
Novi načini vzdrževanja in vizualizacije z obogateno resničnostjo, Primož Sevčnikar, Troia
In vabljeni novi primeri iz slovenske in mednarodne prakse

Omizje: Kaj se lahko iz primerov naučimo za prihodnost?
Interaktivna razprava

*Organizator si pridržuje pravico do sprememb.

     Organizator srečanja:

Obveščajte me o dogodku!

Pokrovitelji:

Partner novih tehnologij:

Medijski partner:

Podporniki: