Govorci

 

 

KONFERENCA PRESTAVLJENA ZARADI KORONA VIRUSA.
O NOVEM DATUMU BOSTE OBVEŠČENI. VEČ INFORMACIJ TUKAJ.

mag. Gorazd Ažman,
ELES

Mag. Gorazd Ažman ima več kot 15 let izkušenj z delovanjem elektroenergetskih trgov. Deloval je v različnih energetskih družbah tako s področja trgovanja in prodaje, kot tudi organizacije trga. Pri slednjih se je ukvarjal z vzpostavljanjem novih segmentov trgovanja na borzi z električno energijo, kot so izravnalni trg in trga znotraj dneva ter spajanje trgov. Pri svojem delu se je v največji meri posvečal razvoju poslovanja, mednarodnemu sodelovanju in informacijski podpori procesov. Zaposlen je v družbi ELES d.o.o. v Področju za strateške inovacije.

Peter Ceferin,
Smart Com

Peter Ceferin, tehnični direktor v podjetju Smart Com d.o.o., je specialist za omrežne in varnostne tehnološke rešitve za kritično infrastrukturo. Na domačih in mednarodnih strokovnih dogodkih predstavlja sodobne tehnološke rešitve za varna in zanesljiva omrežja, še posebej v elektroenergetskem sistemu. Peter je predsednik študijskega komiteja D2 - Informacijske tehnologije in telekomunikacije v elektroenergetiki, ki deluje v okviru Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRE-CIRED.

Steven Burns,
SmartGrid Solution Consultant, Itron

Steven Burns is a Chartered Engineer and Member of The Institution of Engineering and Technology with over 20 years industry experience within Utilities, Electricity Distribution and IoT applications. Now with Itron Network Solutions, he specialised in communications solutions for Utilities and Smart City use cases. This includes delivery of Smart Grids, Smart Metering (AMI), IoT Smart Cities and Smart Street lighting projects, from small trials and POCs to larger roll outs. He also focuses on business and partnership development for electricity distribution applications and smart grid across the Europe, the Middle East and Africa. Previously he has undertaken leading roles with the UK Smart Metering programme and development and delivery of Smart Grid projects through the Low Carbon Networks Fund and Innovation Funding Incentive whilst working for a UK Distribution Network Operator for over 16 years.

dr. Boris Cergol,
Comtrade

Dr. Boris Cergol je vodja programa za umetno inteligenco podjetja Comtrade Digital Services in vodja partnerstva AI Collective, ki skupino Comtrade povezuje z akademskimi partnerji in zagonskimi podjetji, dejavnimi na tem področju. Pred tem je ustanovil in vrsto let vodil podjetje Ektimo, specializirano za vključevanje sistemov umetne inteligence v poslovne procese svojih naročnikov. Na začetku karierne poti je delal kot raziskovalec na Fakulteti za računalništvo in matematiko ter Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko ter v razvojnih oddelkih različnih podjetij. Pri svojem delu je imel priložnost svetovati podjetjem iz raznolikih panog, ki so se srečevala z izzivi ob vpeljevanju umetne inteligence, zadnja leta pa je bil njegova pozornost še posebej usmerjena na področje uporabe globokega učenja v strojnem vidu. Boris Cergol je doktoriral iz matematične statistike na Fakulteti za matematiko in fiziko, s katero še danes sodeluje kot somentor iz gospodarstva pri magistrskih delih, katerih teme se povezujejo s strojnim učenjem.

Mojca Černelč Koprivnikar,
Prosperia

Mojca Černelč Koprivnikar je več kot 20 let ustvarjalka in voditeljica številnih naprednih in inovativnih strokovnih dogodkov ter omizij, predavateljica in strokovnjakinja za energetiko. Leta 2009 je ustanovila podjetje Prosperia, specialista za napredna srečanja na stičiščih energetike, ki ga tudi vodi. Verjame v ustvarjalno moč inovativnosti in rasti posameznikov ter organizacij z naprednimi strokovnimi dialogi in povezovanji. Na področju energetike je sodelovala pri mednarodnem projektu vzpostavitve slovenskega energetskega regulatorja, programu Phare. Predtem je več let kot pravna svetovalka delovala v gospodarstvu. V letih 2001–2009 je bila generalna sekretarka in svetovalka direktorja Agencije za energijo ter vodila njeno pravno in splošno področje. Je tudi izkušena mediatorka pri reševanju gospodarskih in civilnih sporov ter je v zadnjem desetletju pomagala rešiti spore v več kot 200 primerih.

Aleš Gros,
IBM

Aleš Gros je IT Arhitekt in je v podjetju IBM Slovenija zadolžen za programske rešitve. Njegovo delo je osredotočeno na celosten pogled na IT in preslikavo poslovnih izzivov v IT rešitve ter tako zajema vse IBM programske rešitve, od računalniškega oblaka, mikrostoritev, aplikacijskih rešitev, analitičnih rešitev, rešitev za integracijo, rešitev iz področja umetne intelegence in kognitivnih rešitev do varnostnih IT rešitev. Aleš ima večletne izkušnje na različnih področjih dela, od tehnične podpore do načrtovanja-arhitekture, implementacije in vodenja večjih IT projektov. Aleš že vrsto let tudi redno predava na različnih IT dogodkih. Aleš je delal v različnih domačih in mednarodnih ekipah, med drugim je bil zadolžen za tehnični razvoj globalnih sistemskih integratorjev na področju centralne in vzhodne evrope, danes pa je zadolžen za IBM programske rešitve pri nekaterih večjih slovenskih uporabnikih.

Stefan Hufnagl,
COPA-DATA

Stefan Hufnagl has been part of the COPA-DATA team since 2013. With a multi-year background in the fields of industrial control and drive technology, as well as robotics, he now deals intensively with the trends in the energy and infrastructure industry. With this knowledge and his position as Industry Specialist for Energy & Infrastructure at COPA-DATA headquarters, he mainly supports colleagues from sales-related areas.

dr. Alenka Kolar
Elektro Ljubljana

Po diplomi na Fakulteti za strojništvo (1993) in magisteriju na Fakulteti za organizacijske vede (1998) je leta 2006 doktorirala na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Na profesionalni poti je vodila Laboratorij za meroslovje na Uradu za meroslovje, v avtomobilski industriji delovala na področju zagotavljanja kakovosti, leta 1999 se je prvič najprej v projektni pisarni in nato kot vodja razvoja uporabniških rešitev pridružila energetiki na ELESu, se učila kakovosti in sledljivosti v ITju na Leku, delala v privatnem razvojnem IT podjetju ter se leta 2014 zaposlila kot CIO na Elektro Ljubljana d.d.. Informatika (IT in OT) ter telekomunikacije so postale nepogrešljiv steber elektro gospodarstva in IKT je danes na Elektro Ljubljana organizacijska enota na najvišjem hierarhičnem nivoju družbe. Alenka je podpredsednica nadzornega sveta Borzen in članica sveta zavoda Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. 4 leta je bila predsednica nadzornega sveta Informatike d.d.. Ker se v IKT veliko dela projektno, je leta 2010 pridobila mednarodni certifikat PMP.

Boris Krajnc, etični heker,
Smart Com 

Boris Krajnc, je certificiran etičnih heker in strokovnjak za kibernetsko varnost. Specializiral se je za izvajanje varnostnih pregledov, penetracijskih testiranj in forenzičnih analiz omrežij v kritičnih, poslovnih, industrijskih in infrastrukturnih okoljih. S kibernetsko varnostjo se v Smart Comu ukvarja že več kot 10 let. Strokovno znanje nadgrajuje z mednarodnimi certifikati za izvajanje najzahtevnejših varnostnih pregledov GICSP, GNFA, CCNP, CCNA-Sec, JNCIA, CEH.

Jernej Mirt,
VIAR

Jernej Mirt je direktor in soustanovitelj podjetja VIAR, ki se ukvarja s prenosom znanja v industrijskih podjetjih. Jernej, sicer po izobrazbi diplomiran inženir strojništva in magister poslovnih ved, v podjetju VIAR zadnjih 5 let skrbi za razvoj in prodajo produktov. Z njihovimi produkti se danes znanje prenaša po celem svetu. Sodelujejo z velikani kot so Novartis in Comcast ter tudi z manjšimi podjetji kot so Agromehanika in Gorenc.

Damir Opsenica,
Iskratel

Damirjeve najbolj pomembne delovne izkušnje temeljijo predvsem na delu s strankami, razumevanju sodobnih komunikacij, ter njihovih poslovnih koristi. V zadnjem desetletju je pri Ericssonom delal na razvoju oblačnih digitalizacijskih konceptov in novih komunikacijskih storitev, ter na prvih implementacijah nove generacije komunikacij 5G. Z Iskratelom je dobil odlično priložnost za spoznavanje in razumevanje novega nivoja telekomunikacijske industrije in s tem soustvarjanja uspeha komunikacijskih konceptov 5G.

dr. Dejan Paravan,
Gen-i

Aktivni sooblikovalec tržnega dogajanja v Sloveniji in priznani strokovnjak s področja prodaje električne energije končnim odjemalcem je poklicno pot začel leta 1999 kot raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2004 tudi doktoriral s področja obvladovanja srednjeročnih tveganj proizvajalcev na trgu električne energije. Med študijem je pridobival dragocene izkušnje med drugim na inštitutu podjetja Siemens AG v nemškem Erlangnu in v podjetju Decision Systems International v Atlanti v ZDA. Po pridobitvi doktorata se je zaposlil v podjetju Istrabenz energetski sistemi, d. o. o., in opravljal različne funkcije v podjetjih v okviru te poslovne skupine in se posvetil predvsem razvoju dejavnosti prodaje električne energije končnim odjemalcem. Bil je direktor družbe IG Prodaja, d. o. o., član uprave družbe Austrian Power Vertriebs GmbH na Dunaju in direktor družbe Istrabenz Gorenje, d. o. o. Ob preoblikovanju družbe GEN-I v letu 2006 je bil imenovan v upravo kot član, odgovoren za prodajo električne energije, odkup energije od proizvajalcev SPTE in OVE ter razvoj in operativno vodenje prodajnega stebra družbe. Novembra 2011 je uspešno končal mandat ter sprejel funkcijo izvršnega direktorja za dobavo električne energije. Je član uprave GEN-I Zagreb, d. o. o., in direktor GEN-I Vienna GmBH in GEN-I Milano Srl. Kot predsednik študijskega komiteja C5 deluje v slovenski in mednarodni organizaciji elektroenergetikov CIGRE.

mag. Venčeslav Perko,
Eles

Venčeslav Perko je do sedaj delal na več delovnih mestih: zadnjih 15 let na vodstvenih položajih v podjetjih Avtenta.si, Smart Com in zadnjih deset let na delovnem mestu direktorja področja za informatiko in telekomunikacije v družbi Eles d.o.o. Je magister informacijsko upravljavskih ved, ob formalni izobrazbi pa je pridobil znanja in več tehničnih in upravljavskih certifikatov Microsoft, Cisco, ITIL Expert. V družbi Eles je njegovo poslanstvo nenehno spreminjanje in izboljševanje ITK sistemov in storitev ter s tem kreiranje solidne storitvene platforme, ki lahko zadosti vsem poslovnim, obratovalnim in razvojnim potrebam družbe. Za razliko od službene zavzetosti je v prostem času večinoma hedonist, ki se rad preizkusi v različnih aktivnostih. Njegova hišna ljubljenka je mini šnavcerka.

Piotr Pietrzak,
IMB

Enthusiast, visionary and a technological evangelist, for 20 years associated with the IT industry. He specialises in digital transformation projects for enterprises, business models, building innovative solutions and their commercialisation. He cooperates with investment funds, incubators and accelerators on a daily basis. By April 2018, as a CTO in IBM, he was responsible for the development of the cloud and cognitive computing market in Poland. Currently he is responsible as technical leader for EE&U + Telco sector in Poland and the Baltic States. He is a member of the Innovation Commission of the Polish Chamber of Chemical Industry. Author of publications in the industry and economic press. Breaks the patterns, promotes innovation.

Primož Sevčnikar,
TROIA

Primož Sevčnikar je soustanovitelj in direktor podjetja TROIA, ki že 10 let uspešno deluje kot vodilni implementator IBM Maximo v Sloveniji in tujini. Predhodne izkušnje je pridobil z delom na vseh fazah Maximo projektov, kjer je njegovo delo obsegalo analize potreb, načrtovanje rešitev, načrtovanje procesov, izvedbo, prilagajanje in integracijo.
Strokovno znanje in vodstvene sposobnosti že deseto leto uporablja kot ciljno usmerjen vodja ekipe TROIA, kjer je med drugim vključen tako v razvoj novih produktov, kot vse tekoče projekte. Njegov cilj je vzdrževati kvaliteto in strokovnost v podjetju, ki uspešno prodira na večje svetovne trge in obdržati prepoznavnost zanesljivega in kompetentnega poslovnega partnerja.

Boban Stojanović,
Founder & CEO at Vodéna

Boban Stojanović is an associate professor at the Department of Mathematics and Informatics, Faculty of Science, University of Kragujevac, Serbia, and founder of Vodéna, an innovative IT company focused on university-strength research, data analysis, computer modeling, and optimization, all integrated through flexible and efficient software applications.
After a number of developed scientific methods and software he sees himself somewhere between scientist and software engineer. Currently he leads a group of about 20 researchers and programmers who work on development of industrial software solutions for various real-world problems, especially for the application in water management and hydropower production. The greatest achievement of his team is contribution in the development of a software solution for comprehensive data analysis and hydropower production optimization, employed at “Iron Gate” hydropower plant on Danube river. In 2017, his innovation for dam health monitoring - DEVONNA was a finalist of the “VERBUND Innovation Challenge”.

mag. Andrej Šajn
GEN-I

Pobudnik številnih novih rešitev in vodja različnih razvojnih projektov povezanih z uporabo IT rešitev na področjih trgovanja in prodaje električne energije in zemeljskega plina je začel svojo strokovno kariero leta 2001 kot asistent v laboratoriju za energetske strategije na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2004 magistriral s področja optimizacije proizvodnje električne energije v pogojih odprtega trga. Istega leta se je zaposlil v Istrabenz energetski sistemi, d.o.o., kjer je deloval v različnih vlogah v podjetjih skupine. Njegovo področje delovanja je obsegalo informacijske tehnologije in upravljanje s pilotnimi projekti razvoja oz. tako imenovanimi internimi inkubatorji. Od leta 2007 naprej je zasedal mesto izvršnega direktorja za raziskave in razvoj ter IT v podjetju Istrabenz Gorenje, d.o.o. ter hkrati deloval kot koordinator poslovne informatike v podjetju GEN-I, d.o.o., kjer je bil med drugim zadolžen za izvedbo projekta vstopa podjetja na trg oskrbe z električno energijo gospodinjskih odjemalcev v letu 2008 in kasneje za izvedbo projekta vstopa podjetja na trg oskrbe z zemeljskim plinom gospodinjskih odjemalcev leta 2012. Leta 2013 je vodil priprave in izvedbo vstopa GEN-I na trg oskrbe gospodinjskih in malih poslovnih odjemalcev na hrvaškem trgu. Trenutno je izvršni direktor za operativo in IT GEN-I. Leta 2016 je nastopil nov petletni mandat člana uprave GEN-I, ki ga zaseda od leta 2011. V letu 2017 je usklajeval tehnične in organizacijske vidike združitve družbe GEN-I z enim od njenih konkurentov.

Tadej Šinkovec, MBA,
Elektro Ljubljana

Tadej Šinkovec, MBA, univ.dipl.ing.el., je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko univerze v Ljubljani v letu 2011, letu 2018 pa zaključil mednarodno izobraževanja Magister poslovne administracije (MVBA). V podjetju Elektro Ljubljana se je zaposlil v letu 2011, ter v začetku aktivno sodeloval v več evropskih projektih predvsem na nivoju električne mobilnosti in upravljanja s porabo. V letu 2013 je zaposlen na delovnem mestu Vodja službe za merjenje el.en. odgovoren za koordinacijo delovnih procesov na področju merjenja el.en., izvajanju projekta opremljanju merilnih mest z napredno merilno infrastrukturo (AMI), izvajanju nadzora in kontrol na merilnih mestih ter zajema in priprave podatkov s števcev el.en. Sočasno je odgovoren tudi za proces priključevanja uporabnikov el.en. na distribucijski sistem. V letu 2019 je prevzel vodenje skupine GIZ Delovna skupina za uporabnike, vodenje tehničnega komiteja CIRED ŠK 6, je član dveh mednarodnih CIRED delovnih skupin in član ali vodja več projektov na področju naprednega merjenja, upravljanja s podatki in drugih aktivnosti povezanih z merilnimi sistemi.

     Organizator srečanja:

Obveščajte me o dogodku!

Pokrovitelji:

Partner novih tehnologij:

Medijski partner:

Podporniki: