Program

 

PROGRAM*

16. in 17. december, spletna izvedba (od 9.00 – 13.00)

Izpostavljamo za 2021:
novosti shranjevanja energije – vodik - nova vlaganja v infrastrukturo - povezovanje sektorjev »promet in energetika«

Iz programa:

STRATEŠKA OKROGLA MIZA ODLOČEVALCEV   VIZIJA
Inovacije in Covid-19, vizija za prihodnost

Energetika & promet: povezovanje
E-MOBILNOST DOMA – OMIZJE
       IZZIV IZ PRAKSE
Električne polnilnice v večstanovanjskih stavbah

INOVATIVNI MODELI IN KOMERCIALIZACIJA
Kako kreirati trg novih storitev na področju energetike - komercializacija?

GLOBALNA OMREŽJA   TRENDI
Novi trendi: globalno električno omrežje

Kako se lahko slovenska industrija inovativno vključi?

DELAVNICE
Novi evropski sklad za inovacije – vaša poslovna priložnost?
Če imate komercialen projekt, ki je inovativen, tehnično in finančno zrel...
Vodik
Opolnomočenje uporabnika

PRIMERI  INOVACIJE ZA ZELENO TRANSFORMACIJO
Predstavitelji kandidirajo za naslov »najboljša inovacija 2020« po izboru udeležencev
• 5-minutne predstavitve inovacij
• Srečajte se z govorci – 15 minutni razgovori s predstavitelji inovacij

Udeleženci glasujejo: razglasitev zmagovalcev za najboljšo inovacijo 20

* Organizator si pridržuje pravico do sprememb.