Kotizacija

 

Vstopnice zgodnja prijava- do 30. novembra

INOVACIJA
ENERGETIKE ‘20
“ZGODNJA PRIJAVA” – do 30. 11.
REDNA
KOTIZACIJA
Udeležba
249 EUR
325 EUR

Cene so v evrih, v cene ni vštet 22-odstotni DDV.

Popusti se ne seštevajo, razen če izrecno navedeno drugače.

Kotizacija vključuje:
- udeležbo na celotnem dogodku (spletna izvedba),
- dostop do prezentacij govorcev,
- potrdilo o udeležbi (na zahtevo udeleženca).

Udeležba z nastopom – do 20. novembra 2020

NASTOP – Inovacija energetike ‘20
Prijava do 
30. novembra
Udeležba z nastopom (1 vstopnica)
250 EUR

Več v Navodilih za predstavitve inovacij.

Cene so v evrih, v cene ni vštet 22-odstotni DDV

Popusti

Navedene vrednosti veljajo do 30. 11. 2020.

Pripeljite sodelavce
10-odstotni popust za drugega in tretjega udeleženca iz iste organizacije
(224 EUR)

Korporacijski paket za 4 osebe
660 EUR (165 EUR/oseba)

Mikro podjetje ali start-up podjetje*
25-odstotni popust na veljavno kotizacijo
(187 EUR).

Zaposleni v lokalnih skupnostih, na fakultetah in v NVO **
40-odstotni popust na veljavno kotizacijo
(149 EUR).

Študentje** - podpiramo inovativnost mladih
Na voljo 20 brezplačnih vstopnic v dogovoru s fakultetami oz. profesorji do zasedbe mest (Velja pravilo »kdor prvi pride«).

*Mikro podjetja so podjetja do 7 zaposlenih. Start up podjetje je podjetje registrirano po zakonu o gospodarskih družbah, posluje manj kot 3 leta, ustanovitelji so še vedno večinski lastniki podjetja.

**Potrebno je predložiti dokazila o zatrjevanem statusu (velja za redno vpisane študente 1. ali 2. bolonjske stopnje).

Kotizacija poleg obiska dogodka vključuje gradiva srečanja, okrepčila med odmori in kosilo.

Popusti se ne seštevajo.

Plačilo

Prijava velja kot naročilo. V kolikor v tem dokumentu ni izrecno določeno drugače, se v celoti uporabljajo na spletni strani objavljeni “Splošni pogoji za prijavo na dogodke Prosperie, d.o.o." Po prijavi boste po elektronski pošti prejeli predračun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Objavljeni popusti veljajo v primeru pravočasnega plačila predračuna. Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po opravljeni storitvi. Plačilo nakažite na transakcijski račun pri UniCredit Banki Slovenija, d. d., Ljubljana: SI 56 2900-0005 5676 208. Neplačilo predračuna in/ali neudeležba na konferenci ne pomeni avtomatske odjave s konference. V primeru, da se želite odjaviti morate to pisno sporočiti na info@prosperia.si

Stroški zamenjave in odjave

Zamenjava oz. sprememba imena udeleženca je brezplačna in vedno mogoča v pisni obliki na naslov info@prosperia.si.

Odjava je brez stroškov mogoča do vključno torka, 8. decembra 2020 v pisni obliki na naslov in-fo@prosperia.si ali če jo do navedenega datuma prejmemo na naslov Prosperia, d. o. o., Železna cesta 10a, Ljubljana. V tem primeru že plačano kotizacijo v celoti vrnemo. Za odjave po tem datumu (od vključno srede, 9. decembra dalje), vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti (100%). Odjava ni možna, če je udeleženec ob prijavi izrecno zahteval plačilo po izvedenem dogodku. V takem primeru se udeležencu ob neudeležbi iz kakršnega koli razloga zaračuna celotna kotizacija.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na 031 717 599 ali na info@prosperia.si.