Izjave udeležencev

 

Jožek Gruškovnjak, Inlumino Consulting
Povečana dinamika novih produktov - inovativnost - ima neposreden vpliv na uspešnost gospodarstev. Hkrati je le 6% držav zadovoljnih in uspešnih pri vzpodbujanje le-te. Največkrat se zatakne pri kulturi. Potrebna je organizacijska kultura, ki podpira kreativni način inoviranja. Problem novih reči je namreč, da ne uspevajo vedno, mi pa smo vajeni mantre “Failure is not an option”. “Fail fast and learn!” je edini pravi način! Inovacije spreminjajo temeljne procese. Nove rešitve lahko ičemo v multidisciplinarnosti.

Dr. Robert Golob, Gen-I
Izvedba v praksi je ključna. Širše povezovanje je nujno, širiti moramo krog partnerjev – tu pa postanejo stvari kompleksne. Tako omrežja kot dobavitelji moramo iskati skupne rešitve. Odločevalci nimajo dovolj znanja, da bi uredili regulativo, pri tem zato morajo sodelovati ljudje iz prakse.

Uroš Bajec, Comtrade
Nagrade za prvo mesto nisem pričakoval. Moj cilj pri udeležbi je bil pravzaprav spoznavanje trendov v energetiki in mreženje, za kar je bilo izredno dobro poskrbljeno, zato je prvo mesto samo češnja na torti na že tako vrhunski dogodek!
Organizacija dogodka je bila vrhunska, vsebine pa zelo uporabne in aktualne, pravzaprav smo lahko ponosni na ekspertizo in izkušnje, ki jih imamo v Sloveniji in, da naša podjetja uspešno sodelujejo tudi na velikih projektih v tujini!


Ivo Boscarol, Pipistrel

Slovenci smo na splošno znani po tem, da smo bolj »kupčkarji«, da ima vsak svoj vrtiček in da svoje znanje hranimo zase, v tujini je ta izmenjava znanja bistveno drugačna. Dogodki, kot je Inovacija v energetiki, pripomorejo k temu, da različna mnenja in različna znanja preidejo v širši krog in s tem tudi do nekoga, ki to išče, potrebuje, pa ne ve, da obstaja. Zatorej si želim čim več tega, saj to pripomore k neki višji ravni tehnologije, znanja in ne nazadnje tudi družbe.
Prepričan sem, da sta energetika in predvsem elektrika prihodnost sveta, ne le slovenske družbe. V Sloveniji imamo veliko možnosti, da vzamemo to kot eno glavnih prioritet ali priložnosti, zato bi se morali akterji s tega področja bistveno več srečevati in pogovarjati.


Francesco Naso, Enel

The event is super nice, the place is unbelievable and the organisation is quite good as far as I can see. I think the meaning of this kind of events for us is to see what is happening outside. The host prepared a very good line up of speakers for example the Pipistrel’s vision was very interesting. For us this is also an opportunity to discover new potential markets, not only to sell something but also to obtain something – products, services, ideas. I hope that for Slovenian companies this is an occasion to see what is happening outside their country as not many entrepreneurs of companies have time to do that by visiting the world.


dr. Dejan Paravan, Gen-i, d.o.o.

V energetiki se nam danes dogaja energetska tranzicija, pogojena ali pa podkrepljena s tehnološko revolucijo na širšem področju. Zato se energetski sistem že korenito spreminja in še bolj se bo. Če hočemo te spremembe in priložnosti, ki prinašajo spremembe, izkoristiti, potrebujemo inovativne rešitve. Prav zato zelo podpiram ta dogodek, saj postavlja v ospredje spremembe, ki se dogajajo v energetiki, ter spodbuja razpravo o soočanju s temi spremembami in kako jih čim bolje izkoristiti. Zagotovo je to nekakšen prvi korak k skupnemu sodelovanju. Če se bo danes neki igralec na trgu zaprl v sobo, tam preživel eno leto in razvijal določeno stvar, nato pa prišel ven ter pričakoval, da bo top na trgu, ne bo tako. Takšen način inoviranja je zastarel in danes je bilo že na nekaj predstavitvah prikazano odprto inoviranje. Treba se je povezovati, delovati na različnih področjih, saj je s tem celoten razvoj hitrejši in pripelje do boljših rešitev. V energetiki se nam danes dogaja energetska tranzicija, pogojena ali pa podkrepljena s tehnološko revolucijo na širšem področju. Zato se energetski sistem že korenito spreminja in še bolj se bo. Če hočemo te spremembe in priložnosti, ki prinašajo spremembe, izkoristiti, potrebujemo inovativne rešitve. Prav zato zelo podpiram ta dogodek, saj postavlja v ospredje spremembe, ki se dogajajo v energetiki, ter spodbuja razpravo o soočanju s temi spremembami in kako jih čim bolje izkoristiti. Zagotovo je to nekakšen prvi korak k skupnemu sodelovanju. Če se bo danes neki igralec na trgu zaprl v sobo, tam preživel eno leto in razvijal določeno stvar, nato pa prišel ven ter pričakoval, da bo top na trgu, ne bo tako. Takšen način inoviranja je zastarel in danes je bilo že na nekaj predstavitvah prikazano odprto inoviranje. Treba se je povezovati, delovati na različnih področjih, saj je s tem celoten razvoj hitrejši in pripelje do boljših rešitev.


Damjan Slapar, CTO Iskratel

Takšna srečanja so mi ne glede na to, ali gre za energetiko ali katero drugo branžo, všeč. Pomembno je, da imajo pozitivno noto za ozaveščanje ljudi za poslovne odnose, pogovor o inovacijah in za iskanje novih rešitev v teh industrijah. Čeprav je Slovenija majhna, zelo malo vemo o delu drug drugega, naši krogi so bolj zaprti. Z dogodki, kot je Inovacija energetike, se ozaveščenost ljudi poglablja, tu si lahko povemo, kaj delamo, in izmenjamo mnenja. Všeč mi je, da prihajajo govorci in udeleženci iz različnih strok, da to niso samo »čisti« energetiki ali »čisti« distributerji, temveč tudi iz bolj tehničnih strok, kot na primer gospod Boscarol. S tem lahko dobimo boljši vpogled v to, kar se dogaja, in zato takšne dogodke pozdravljam ter se jih z veseljem udeležujem. Všeč mi je tudi, da je dogodek zgoščen na en dan, predavanja so kratka, povedo se le bistvene stvari. Tako se ljudje ne dolgočasijo, več o določeni temi pa lahko izvemo pozneje, ko si izmenjamo vizitke in nadaljujemo pogovor. Dogodka se bom zagotovo še udeležil.


mag. Uroš Končnik, Elektrina

Dogodek se mi zdaj, ko smo dobili to nagrado, sploh zdi odličen. Zelo smo veseli in to nas bo še dodatno spodbudilo pri razmišljanju o novih idejah in pri inoviranju. Poskušali bomo svoje inovacije na lep in prijazen način približati uporabnikom, kajti inovacija nima veliko smisla, če se ne »prime« na trgu. Takšna srečanja spodbujajo k nastajanju novih idej, nam dajo zagon in omogočajo, da se znanost razvija kot celota, ne le na področju energetike.dr. David Antolinc, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Naša udeležba na tem dogodku je bila pravilna odločitev zaradi več razlogov. Prvo je seveda to, da smo dobili odziv na našo inovacijo in potrditev, tudi s to nagrado, da smo dejansko na pravi, zanimivi in aktualni poti. Drugo je to, da smo videli, kaj drugi delajo in kaj so aktualne stvari na področju energetike in v katero smer gredo trendi. Dobili smo tudi dokaz, da je medsebojno sodelovanje energetike z elektrotehniko, oblikovanjem, gradbeništvom in strojništvom izjemno pomembno. Na dogodku smo navezali zelo veliko zanimivih stikov ter obnovili nekaj poznanstev še iz študentskih let. Dogodka bi se ponovno udeležil, v mislih že imam idejo za predstavitev inovacije v prihodnjem letu, ki bo drugačna, a morda še bolj primerna.

prof.dr. Andrej Kos

Prišel sem pozneje, tako da prvega dela ne poznam, so ga pa vsi zelo hvalili, ker sta bila na odru vsaj dva super predavatelja. Drugi del mi je bil zelo všeč, sploh tekmovanje za najboljšo inovacijo. Predstavitve so bile kratke in jedrnate, vsi so predstavili kaj zanimivega, tako da je to zelo pohvalno. Navdušilo me je odprto omizje, ki je bilo brez zavor. Videlo se je, da omizja ni nihče snemal, zato so vsi povedali, kar si mislijo. Menim, da so takšni dogodki zelo dober način, da se ljudje, ki se ne pogovarjajo ali so si konkurenčni, v živo vidijo. Veliko laže je skupaj sodelovati, če nekoga osebno poznamo. Medeja Lončar, Siemens d.o.o.

Sodelovala sem le na zadnjem delu, ki pa je bil precej živahen. Všeč mi je bilo, da smo na tej okrogli mizi precej interdisciplinarno obravnavali bistvene izzive, s katerimi se zdaj sooča energetika. Pogovorili smo se o trendu digitalizacije, o tem, kako biti inovativen, in o tem, kako mora delovati podporno okolje, da nam omogoča fleksibilnost pri izzivih. Zdi se mi, da so bili za okroglo mizo izbrani res pravi sogovorniki, da smo lahko spoznali vse poglede na zastavljena vprašanja. Pomembno je, da se čedalje bolj povezujemo, kajti le tako bomo lahko svoja sporočila prenesli tudi na druge ravni, do regulative in ministrstev, in tako določene stvari tudi izpeljali.
Udeležba na takšnih dogodkih je potrebna zato, da vidimo, kaj se dogaja na področju energetike, in da se tudi večja podjetja, kot je Siemens, lahko povežemo in sodelujemo z manjšimi.mag. Andrej Ribič

Ničesar ne bi posebej poudaril, prepričal pa sem se, kar distributerji in vsi drugi udeleženci v energetiki že nekaj časa vemo, v katero smer gremo, kje so naše šibke točke, kaj moramo narediti in kaj rešiti. Želim si, da se začnemo ukvarjati z bistvom in ne z obrobnimi stvarmi, kot smo se do zdaj. Sam nisem namenil toliko pozornosti vsem vsakodnevnim neprijetnim stvarem, temveč sem se poskušal usmeriti naprej, in upam, da se bodo druge stvari uredile sproti.

dr. Janez Rihtaršič, Domel, d. o. o.

»S predstavitvami na Inovacijah energetike '15 in podobnih dogodkih gradimo prepoznavnost našega podjetja kot inovativnega podjetja. Letos nas je še posebej razveselila nagrada za inovacijo, ki so nam jo podelili stanovski kolegi – tako ima za nas priznanje še večjo težo. Seveda pa je nagrada tudi potrditev, da delamo dobro. Dogodek Inovacije v energetiki je pozitiven tudi s stališča mreženja, saj se na njem zberemo tisti, ki se ukvarjamo z razvojem in proizvodnjo, kar nam omogoča izmenjavo izkušenj.«


Marko Udovč, 
Inovatika d.o.o.

»Dogodka sem se letos udeležil prvič in sem pozitivno presenečen. Vrednost takšnih srečanj je predvsem ta, da se inovacije lahko predstavijo Sloveniji in svetu. S tem opozorimo, da imamo tudi doma takšne inovatorje, ki iščejo rešitve in gradijo na izboljšanju raznih storitev, tehnoloških procesov in produktov. Menim, da je v Sloveniji večji problem promocija teh inovacij in iskanje financ, s katerimi bi jih lahko spravili na trg. Če gre inovator v tujino oziroma tja proda svoje znanje, gre z njim tudi dodana vrednost in takšni dogodki, kot ja ta danes, lahko pomagajo pri ohranjanju dodane vrednosti v Sloveniji. Takšnih dogodkov bi zato lahko bilo še več, lahko bi se še razširili. Večji poudarek bi lahko bil na investitorjih. S tem dogodkom ste v prostor pripeljali inovatorje, dobro bi bilo, če bi enako naredili z investitorji. Ti iščejo nove možnosti za investiranje na določenih področjih in ta želena področja bi lahko izpostavili, izbrali predstavljene inovacije in v njih investirali.«

mag. Primož Bergoč,
Soške elektrarne Nova Gorica, d. o. o.

»Predstavitev naše inovacije na dogodku Inovacije energetike '15 je bila za nas zelo koristna, saj smo na njej opozorili nase in povedali, kdo smo. Dejstvo, da so nam podelili nagrado ravno udeleženci dogodka, je dokaz, da naša razmišljanja in delo potekajo v pravi smeri. Organizacija samega dogodka in tudi izbrane tematike so bile odlične, ker so slušatelju ponudile širši vpogled na področje energetike – tako s strani države kot podjetij.«

»Primeri inovacij, predstavljeni na letošnjem dogodku, jasno kažejo, da so slovenska industrijska in javna podjetja (distribucije) uspešna pri pridobivanju evropskih sredstev. In ravno to je pomembna priložnost za razvoj nišnih tehnologij v slovenski industriji. Tako lahko Slovenija postane del svetovne zgodbe na področju inovacij v energetiki.«
dr. Igor Papič, EF UL

»Inovacije energetike '15 so vodilni dogodek na področju energetike s pogledom v prihodnost, ki ima velik potencial, da preraste okvire Slovenije. Nastopilo je veliko inovativnih podjetij, ki imajo priložnost, da s svojimi rešitvami lahko veliko prispevajo k energetski učinkovitosti in vzdržnosti tudi v svetovnem merilu. Kot posebnost letošnjega dogodka smo želeli poudariti, koliko korakov mora podjetje narediti od izuma do inovacije. To pomeni, da neko inovativno rešitev začnejo uporabljati tudi kupci, stranke. Kar nekaj predavateljev je to težavo odlično predstavilo. Ti imajo večinoma tudi zelo dobro izdelane načrte, kako ta prepad premostiti. Zato sem prepričan, da bo kar nekaj predstavljenih idej, predstavljenih v prihodnjih letih, zaživelo in uspelo na svetovnem trgu.«
mag. Marko Svetina, Cyber Grid

»Dogodek Inovacije v energetiki '15 vnaša v slovenski prostor tehnične novosti in vizije energetske prihodnosti, ki že lajšajo vsakdanje življenje splošnih uporabnikov in izzivajo vizionarje z ugotovitvijo, da si ne smejo postaviti meje pri drznosti in inovativnosti. Tako kot vsako leto je bilo tudi na letošnjem dogodku predstavljenih veliko vsebin, ki so slušateljem omogočale širši pogled na to, kaj se danes dogaja v energetiki, in seveda, kaj se bo dogajalo jutri, pojutrišnjem in še dan zatem.«
Željko Purgar, koordinator Sekcije trajnostne mobilnosti pri Centru energetskih rešitev in svetovalec za električno mobilnost pri Centru odličnosti nizkoogljičnih tehnologij

»Letos sem bil na dogodku prvič. Določene teme, ki so naravnane na zasebna podjetja, so se mi zdele zelo dobre. Podjetja v zasebni lasti so pokazala, da želijo dosegati inovativnost z vlaganji v razvoj in s tem novosti predstaviti trgu. Primeri na voziščih so bili zelo lepo predstavljeni.«
Matej Dulc, Dulc, d. o. o.

»Kar nekaj zanimivih stvari je bilo povedanih. Prispevki so bili vsak po svoje zanimivi. Uvodna omizja so zbujala različna razmišljanja, kje smo in kje nismo.«
Tomaž Lah, Agencija za energijo

»Z veseljem sem bil prisoten na letošnjem dogodku Inovacije energetike '15. Dogodek je zanimiv, ker na njem srečujem ljudi, ki mi dajejo impulze za različne nove razvojne projekte, in poleg tega izvem, kaj je v Sloveniji novega. In ravno odmori so odlična priložnost za pogovor o različnih načrtih. Opažam pa tudi, da so določene zadeve v Sloveniji bolj napredne kot v Avstriji. Danes je bilo kar nekaj stvari, ki so mi bile všeč. Hvaležen in vesel sem, da sem lahko bil tukaj.«
dr. Štefan Merkač, Amt der Kärntner Landesregierung

»Ta dogodek spodbuja dialog med različnimi sektorji in kadar prihaja do dialoga med različnimi industrijami, prihaja do novih stvari. To je tudi najpomembnejši razlog, zakaj smo ga podprli. Menim, da v energetiki prihaja do zlivanja z IT-jem zaradi potreb, ki izhajajo iz povečanja porabe energije. Leta 2030 se bo energija oziroma uporaba energije povečala za 30 odstotkov. S pomočjo tehnologije želimo poiskati načine, ki bodo vplivali na porabo, spletna tehnologija je razvita in uporabljamo jo tako rekoč vsi.«
Anton Petrič, MBA, Cisco Systems

»Meni je všeč malce drugačen pristop srečanja in menim, da je inovativnost ključ uspeha v prihodnosti. Slovenija to najbolj potrebuje, zato sem že večkrat rekel, da bi morala država spodbujati to konferenco, ker tega primanjkuje, tukaj vidimo nekaj novega, nove pristope. Moramo zagnati novo industrijo v tem prehodu v novo informacijsko in energetsko dobo. Vozlišče, na katerem smo predstavili Smart Grid, obnovljive vire in e-mobilnost, je bilo zelo uspešno, polemično. Zaključek je bil, da v Sloveniji potrebujemo več sodelovanja, več pogovorov med strokovnjaki in da potrebujemo vsestranski skupen projekt, v katerem bi pokazali pot naprej v elektro-informacijske sisteme.«
Mag. Krešimir Bakič, Cigre - Cired


»Bil sem zelo presenečen, kaj jaz tukaj sploh delam. Vendar je sodelovanje nujno; kot kemik razumem srce baterije, zakaj prihaja do degradacijskih procesov, zakaj propade baterija. S tem znanjem lahko pomagamo IT-jevcem in tehniški stroki izboljševati sisteme, ki potem omogočajo stabilnost omrežij. Jutranje predstavitve so bile zame enkratne, zelo stimulativne in vsekakor sem zelo zadovoljen, da sem danes tukaj, in ostanem do konca.« 
dr. Robert Dominko, Kemijski inštitut

»CO NOT je podprl ta dogodek, ker so ključne besede in koncept srečanja Inovacija energetike, na neki način tudi ključne besede našega centra. Želimo si veliko inovacij oziroma jih tudi izvajamo, tako da je to nekaj, zaradi česar radi pridemo, se pa tudi teme srečanj pokrivajo z našimi temami. Na današnjem srečanju se mi zdi, da je bila zanimiva kombinacija sogovornikov, iz vseh razprav je vela neka pozitivna energija, želja po izboljšanju, česar ta hip v Sloveniji ni ravno pogosto videti. Gre tudi za industrijske panoge, ki so v Sloveniji zelo dobro razvite in očitno v energetiki vidijo neko prihodnost, vidijo tudi možnosti v še večjem povezovanju med sabo in tudi med drugimi partnerji, tako da bi ta dogodek lahko bil konstruktiven odgovor. Sem dobil nekaj novih idej, tudi konkretnih. Kako se bo ideja razvijala naprej, ne vem, mogoče ne bi preveč govoril konkretno, da me ne bi prihodnje leto držali za besedo.«
dr. Miran Gaberšček, CO NOT


»Predvsem se kaže, da je na področju električne mobilnosti prišlo do konstantne evolucije. Hibridna vozila si s čistimi električnimi baterijskimi vozili delijo tako akumulatorje kot druge pogonske sklope, in z množenjem hibridnih vozil se bodo ti sklopi cenili, nakar se bodo cenila tudi sama električna vozila.«
Željko Purgar, strokovnjak za e-mobilnost in novinar

»Navdušen sem nad stičišči, da različni strokovnjaki podajajo različna mnenja, ki se krešejo, in prav je tako, da prihajamo do novih rešitev, do novih inovacij, in to je pravi dogodek v energetiki, kajti ciljno usmerjeno združevanje idej in oblikovanje novih smernic sta danes pravo bistvo. Fotovoltaični sistemi so čedalje cenejši prav na račun inovacij, ki se dogajajo na različnih ravneh. Glavni izziv je integracija fotonapetostnih sistemov v omrežje in blaginja potrošnikov; v tem smislu nas čaka še veliko dela predvsem pri pametnem združevanju razpršenih virov v celoten sistem oskrbe z električnim viri.«
dr. Marko Topič, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

»Zanimiv občutek, po svoje optimističen, to je zgodba, ki je po mojem mnenju nekoliko drugačna od vsesplošne zgodbe v Sloveniji, to je ena zadeva. Druga, ki sem jo občutil, je nasprotje med posameznimi panogami v energetiki, recimo fotovoltaiko in drugimi panogami. Tisto, kar se mi zdi na koncu, da je bilo najboljše, je, da je to prispevek k temu, da se lahko gradi na nacionalni strategiji prioritet v energetiki, kar je ključno. Mislim, da bi veljalo nadaljevati to pot v smeri, kaj je primarno za Slovenijo v naslednjih desetih, dvajsetih letih.«
Goran Novković, GZS

»Vozlišče se mi je zdelo zelo zanimivo, ker mi je odprlo tudi določena obzorja v drugih segmentih. Naslov je bil Inovativnost elektroenergetike, po mojem mnenju je to ključnega pomena za korak naprej na trgu vseh energentov.«
Andraž Šavli, Borzen, d. o. o.

»Kar se tiče novih pristopov, pa je tako, čeprav so bili prikazani različni primeri, kaže vse skupaj na to, da se končno razvijajo energetske storitve, kar pomeni, da tako dobavitelji opreme, kot tudi dobavitelji energije ponujajo storitve, ki vodijo v zmanjšanje porabe energije pri odjemalcih. Današnja Inovacija energetike: odlično, na lepem kraju, aktualne tematike, morda malce moteče, da sta dve delavnici, ki potekata vzporedno in se ne moreš udeležiti obeh.«
mag. Hinko Šolinc

»Tematika tukaj je specifična, mene zelo zanimajo pametna omrežja, shranjevanje energije, sončna energija, ker je bilo to tukaj povezano, sem se tega dogodka udeležila.«
mag. Karmen Nastran Mohorič, Domel Energija, d. o. o.

»Mislim, da so taka srečanja zelo koristna, ker ljudje pridejo skupaj, se pogovorijo, tudi ugotovijo, da ne samo oni, da tudi kdo drug zna kaj narediti, in povezovanje pomeni sinergije in sinergije lahko pripeljejo k boljšemu rezultatu.«
dr. Aleš Mihelič

»Glavno sporočilo okrogle mize je to, za kar iščemo odgovor v Sloveniji, že dolgo tudi v Evropi: kako povezati znanost, raziskovalno sfero in industrijo na vseh področjih. V zadnjem času pa še posebej na področju zelenih energij in inovacij, kajti to je tema za prihodnost in tudi tema za trajnostni razvoj Slovenije. Brez te teme Slovenija ne bo mogla rasti. Razprava na okrogli mizi je pokazala, da je zavedanje, da se je treba povezati, izjemno globoko in če je to zavedanje močno in če je volja, potem sem prepričan, da bomo našli pot, da se bo gospodarstvo izpostavilo in poskušalo pridobiti na svojo stran tiste kompetence, tista znanja, za katera vemo, da obstajajo v raziskovalni sferi.«
Robert Žerjal MAHLE Letrika