Govorci

 

mag. Krešimir Bakič,
ELES

Krešimir Bakič je častni član predsedstva Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRÉ in CIRED, član vodstva Mednarodnega sveta za velike elektroenergetske sisteme v Parizu in svetovalec na Elesu. V svoji skoraj 40-letni karieri elektroenergetika je vodil številne projekte raziskav in razvoja elektroenergetskega sistema v Sloveniji in v tujini. Kariero je začel na Elektroinštitutu Milan Vidmar leta 1975, pozneje je sodeloval v pedagoškem procesu na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani in bil vodja za razvoj elektroenergetskih sistemov na Elektroinštitutu. Objavil je več kot 250 člankov, študij in razprav v strokovnih revijah in na številnih domačih in tujih konferencah ter napisal več knjig o elektroenergetskih sistemih. Od mednarodnega združenja elektroenergetikov CIGRE v Parizu je leta 2004 prejel priznanje "Technical Committee Award" za izjemne prispevke in delo v komiteju za Razvoj in ekonomijo elektroenergetskih sistemov. V zadnjem času se najbolj posveča študiju razvoja novih tehnologij in standardov za elektroenergetska omrežja.

Mojca Černelč Koprivnikar,
Prosperia

Mojca Černelč Koprivnikar je več kot 20 let ustvarjalka in voditeljica številnih naprednih in inovativnih strokovnih dogodkov ter omizij, predavateljica in strokovnjakinja za energetiko. Leta 2009 je ustanovila podjetje Prosperia, specialista za napredna srečanja na stičiščih energetike, ki ga tudi vodi. Verjame v ustvarjalno moč inovativnosti in rasti posameznikov ter organizacij z naprednimi strokovnimi dialogi in povezovanji. Na področju energetike je sodelovala pri mednarodnem projektu vzpostavitve slovenskega energetskega regulatorja, programu Phare. Predtem je več let kot pravna svetovalka delovala v gospodarstvu. V letih 2001–2009 je bila generalna sekretarka in svetovalka direktorja Agencije za energijo ter vodila njeno pravno in splošno področje. Je tudi izkušena mediatorka pri reševanju gospodarskih in civilnih sporov ter je v zadnjem desetletju pomagala rešiti spore v več kot 200 primerih.

mag. Peter Nemček,
cyberGRID GmbH & Co KG

Mag. Peter Nemček je specialist na področju virtualnih elektrarn za prilagajanje odjema in razpršene proizvodnje. Je soustanovitelj avstrijskega podjetja cyberGRID. Ima dvajset let izkušenj iz računalniškega vodenja procesov v energetiki, poslovnih stavbah in industriji, iz organizacije trga z električno energijo in energetskih borz. Od leta 2008 je zagnal, vodil več evropskih projektov s področja pametnih elektroenergetskih omrežij ali sodeloval pri njih. Trenutno aktualni so Flexiciency, FutureFlow, InteGrid, Magnitude in Crossbow. Je aktiven član v strokovnih združenjih, kot sta npr. slovenska in evropska tehnološka platforma za pametna omrežja (ETIP SNET WG4) in pobuda BRIDGE iz Bruslja. V podjetju cyberGRID je kot podpredsednik za raziskave in razvoj pooblaščen za izvedbo raziskovalno-razvojnih projektov na področju virtualnih elektrarn ter za mednarodno tehnološko sodelovanje v okviru različnih inovacijskih projektov.

Martin Novšak, MBA,
GEN energija

Dolgoletni vodilni delavec Nuklearne elektrarne Krško, velik poznavalec slovenskega elektroenergetskega ustroja in proizvodnih zmogljivosti ter generalni direktor družbe GEN energija Novšak je leta 1982 končal šolanje na Visoki tehniški šoli Univerze v Mariboru, smer elektrotehnika, industrijska elektronika. Leta 1992 je v centru na Brdu uspešno končal študij MBA, program Executive management development. Takoj po končanem študiju se je zaposlil v Nuklearni elektrarni Krško (NEK), kjer se je izšolal za operaterja v kontrolni sobi in bil vodja proizvodnje. Med drugim je vodil tudi vzpostavljanje organizacije inženiringa. Skupaj s sodelavci je izvedel pomembne projekte, kot so modernizacija NEK, zamenjava ključne opreme, ureditev celovite podobe ter mnogo drugih dodelav, modifikacij in organizacijskih nadgradenj. V obdobju od 2006 do 2016 je bil namestnik predsednika uprave družbe GEN-I, d.o.o. V aprilu 2020 je sprejel štiriletni mandat generalnega direktorja družbe GEN energija d.o.o. za obdobje 2020 – 2024, ki ga bo nastopil v juliju tega leta.

mag. Uroš Salobir,
ELES

Mag. Uroš Salobir, direktor področja za strateške inovacije, je v družbi ELES zaposlen že več kot 20 let. V tem obdobju se je največ ukvarjal z interno in mednarodno koordinacijo na področju obratovanja elektroenergetskih sistemov, trgov z električno energijo, infrastrukturnih projektov in tehničnih informacijskih sistemov. Bil je začetnik strateško inovacijskih aktivnosti v družbi in odgovoren za izvajanje nekaterih najzahtevnejših inovacijskih projektov v zgodovini Elesa. Sodeloval je tudi pri ustanovitvi področja za strateške inovacije, ki ga trenutno vodi.

Hermann Stockinger,
Easelink Ltd

Hermann Stockinger is the managing director and founder of Easelink Ltd, a Graz based hightech company that focuses on the development of sustainable automated charging technology for electric vehicles. Hermann Stockinger studied in Austria, England and Mexico holding a master’s degree in Energy- and Environmental Engineering and Business Economics. Starting his automotive career at BMW Group Munich he soon began his visionary work in the field of e-mobility. With his passion in environmental engineering and a vision for an e-mobility concept he founded Easelink in 2015. His and the company’s vision is to set an automated and globally standardized charging system for high volume vehicle models in place. Hermann Stockinger together with his global team of 23 people is working actively to achieve a high scalability rate of Matrix Charging® through licensing models within the automotive and infrastructure industry. Today a number of leading automotive manufacturers and suppliers, infrastructure providers and vehicle fleet operators are already making use of the innovative Matrix Charging®technology.