Pokrovitelji

 

 

 

Pokroviteljstvo in razstavljanje – Inovacija energetike ‘19

Za več informacij in dogovor za sestanek o vaših potrebah in željah glede pokroviteljskih paketov ali razstavljanja nas pokličite: na 031 717 599, Mojca Černelč Koprivnikar, ali nam pišite na partner inovacij19. Dobrodošli med partnerji Inovacije energetike '19!


Generalni pokrovitelj:

Skupina GEN-I se že od ustanovitve leta 2004 uvršča med najbolj inovativne in hitro rastoče akterje na evropskem energetskem trgu. Prisotnost na številnih mednarodnih trgih z električno energijo in zemeljskim plinom nam omogoča premišljene, a pravočasne odzive na spremembe na lokalnih trgih in s tem stabilno rast poslovanja. Z delovanjem v  22 evropskih državah, s 17 hčerinskimi družbami in več kot 300 zaposlenimi strokovnjaki lahko našim partnerjem ponudimo najbolj napredne storitve na področju trgovanja, prodaje in odkupa energentov. Partnerjem in poslovnim odjemalcem omogočamo izkoristiti priložnosti, ki izhajajo iz neprestanih sprememb na energetskih trgih in s tem ustvariti dodano vrednost, hkrati pa pomagamo upravljati s stroški energije in učinkovito obvladovati cenovna tveganja. Energijo dobavljamo vsem segmentom končnih kupcev, gospodinjskim in manjšim poslovnim odjemalcem pa v okviru svojih blagovnih znamk Poceni elektrika, Poceni plin, Jeftina struja ter Elektro energije, zagotavljamo ugodne cene in zanesljivo oskrbo z električno energijo in zemeljskim plinom.Veliki pokrovitelj:

V družbi ELES, sistemskem operaterju prenosnega elektroenergetskega omrežja, skrbimo za varen, zanesljiv in nemoten prenos električne energije. Smo varuhi slovenskega elektroenergetskega sistema, tesno povezanega s prenosnimi omrežji sosednjih držav in vpetega v evropski energetski sistem. Strokovnjaki na področju energetike, ki z znanjem in napredno tehnologijo našim dobaviteljem in odjemalcem zagotavljamo kakovost prenosa energije – kakovost življenja. Smo pomembna in trdna hrbtenica slovenskega elektrogospodarstva. Kot sistemski operater slovenskega prenosnega elektroenergetskega omrežja 24 ur na dan znotraj prenosnega omrežja ohranjamo ravnovesje med porabljeno in proizvedeno električno energijo. ELES pa je tudi prva regulirana energetska družba v Sloveniji, ki je inovacijsko dejavnost postavila v središče svojega delovanja, ter z uspešnimi projekti, organizacijo in kadrovskimi viri omogočila najvišjo možno raven nadaljnjega razvoja na tem področju. Eden pomembnih ciljev je še dodatno okrepiti sodelovanje z družbami v Sloveniji in tujini, ki so na inovacijskem področju bodisi že aktivne bodisi se na ta korak pripravljajo v prihodnosti.

  

Medijski partnerji:

     


Podpornik: