Govorci

 

 

Uroš Bajec,
Comtrade

Uroš Bajec je diplomiral iz prava vendar ga je karierna pot nato zanesla v povsem druge vode. Že v času študija je začel delati v računalniškem podjetju Comtrade, kjer je iskal izzive v zelo različnih vlogah od pisca tehnične dokumentacije, testerja, analitika in projektnega vodje. Zadnjih nekaj let je programski vodja oddelka Smart Eneregy, ki se v Comtradu ukvarja z IT rešitvami s področja energetike s poudarkom na rešitvah strojnega učenja in umetne inteligence. Verjeme, da je za uspešno izvedbo projekta potrebno imeti vrhunsko ekipo, odlično planiranje in upravljanje z riziki, predvsem pa jasno in konstruktivno komunikacijo med vsemi deležniki projekta.

dr. Boštjan Blažič,
Univerza v Ljubljani, FE

Boštjan Blažič received the BSc, MSc and PhD degrees, all in electrical engineering, from the University of Ljubljana, Slovenia, in 2000, 2003 and 2005, respectively. He is currently an associate professor at the Faculty of Electrical Engineering, Ljubljana. His work at the Faculty includes teaching, research work and industry projects. In the frame of teaching, he is leading the courses in the fields of power-network elements and operation and high-voltage engineering. His research work focuses on three main areas: operation of distribution networks, including integration of renewable energy sources and EVs, mathematical analysis and control of power converters and power quality. Within his group, he is collaborating tightly with the industry, including Slovenian transmission and distribution system operators, large industrial consumers and manufacturers of primary and secondary equipment. His main technical competences in the field of modelling and simulations of power systems, network components and power converters.

dr. Andrej Bregar,
Informatika d.d.

Andrej Bregar je doktoriral na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru. Zaposlen je v družbi Informatika d.d., kjer se ukvarja z razvojem informacijskih sistemov, aplikativnimi in temeljnimi raziskavami, projektnim vodenjem ter vsebinskim področjem priključevanja odjemalcev, v zadnjem času pa sodeluje tudi v aktivnostih vzpostavitve varnostnega operativnega centra za energetski sektor. Področja njegovega strokovnega dela zajemajo načrtovanje in razvoj programske opreme, procesno in storitveno usmerjene arhitekture, podatkovne in programirne tehnologije, kibernetsko varnost, inteligentne sisteme, odločitvene sisteme, večkriterijske odločitvene metode, operacijske raziskave in sodobne tehnologije, kot je veriženje blokov. Redno objavlja in predava v domačem in mednarodnem okolju.

Mojca Černelč Koprivnikar,
Prosperia

Mojca Černelč Koprivnikar je več kot 20 let ustvarjalka in voditeljica številnih naprednih in inovativnih strokovnih dogodkov ter omizij, predavateljica in strokovnjakinja za energetiko. Leta 2009 je ustanovila podjetje Prosperia, specialista za napredna srečanja na stičiščih energetike, ki ga tudi vodi. Verjame v ustvarjalno moč inovativnosti in rasti posameznikov ter organizacij z naprednimi strokovnimi dialogi in povezovanji. Na področju energetike je sodelovala pri mednarodnem projektu vzpostavitve slovenskega energetskega regulatorja, programu Phare. Predtem je več let kot pravna svetovalka delovala v gospodarstvu. V letih 2001–2009 je bila generalna sekretarka in svetovalka direktorja Agencije za energijo ter vodila njeno pravno in splošno področje. Je tudi izkušena mediatorka pri reševanju gospodarskih in civilnih sporov ter je v zadnjem desetletju pomagala rešiti spore v več kot 200 primerih.

Akito Fukasawa,
Hitachi,Ltd

Since joined Hitachi in 2009, mainly responsible for business development of Hitachi control system for Thermal power plant to Europe, Asia Market.
From 2014, working on NEDO Slovenia project and currently managing NEDO Slovenia project as a member of project management office.
Prior to joining Hitachi, 10 years of experience with new IT Solution business development in US market in the area of IT solution such as Automated Fingerprint Identification System, Managed Service, new business for Healthcare industry, including investment and management to startup company.

Jožek Grušovnjak, Inlumino, Švica
mednarodni strateški svetovalec za inovacije, voditelj in podjetnik

Jožek je mednarodni strateški svetovalec za inoviranje poslovnih modelov ter podjetnik z več kot 30 letnimi izkušnjami na vodilnih položajih na področju informacijske tehnologije in telekomunikacij. Jožek svetuje vodstvom podjetij na področju telekomunikacijskih storitev, večjim ter tehnološkim podjetjem. S svojo osredotočenostjo na iskanje celovitih poslovnih, tržnih in IT strategij ter optimizacijo poslovanja, pomaga podjetjem doseči poslovno uspešnost ter donosnost. Svojo svetovalno prakso je gradil v podjetju Cisco kot direktor IBSG področja na področju strateškega svetovanja (Internet Business Solution Group), kjer je vodil svetovalne skupine v Latinski Ameriki, na Bližnjem vzhodu in v Afriki. Ključnim ponudnikom storitev, vodilnim podjetjem ter vladnim organizacijam je med drugim svetoval pri razvoju novih storitev in poslovnih modelov ter poslovnih strategij, pri preoblikovanju v organizacije, ki temeljijo na informacijskih in telekomunikacijskih tehnologijah ter pri izboljševanju njihove učinkovitosti in produktivnosti. V vlogi generalnega direktorja v Ciscu za JV Evropo je vladam in podjetjem pomagal razumeti in sprejeti nove tehnologije ter poslovne modele. Kot zavzet podjetnik je bil soustanovitelj in član vodilnega tima podjetja Nil, ki je postalo vodilno podjetje za omrežne komunikacije v regiji. Predtem je deloval kot neodvisni IT svetovalec ter raziskovalec na Institutu Jožef Štefan. Danes vodi mednarodno svetovalno podjetje Inlumino v Švici.

Aljoša Hecl,
Iskra

Aljoša Hecl trenutno opravlja funkcijo dinamičnega vodje poslovnega razvoja v Iskri. Ima bogate izkušnje iz področja FMCG, ki mu skupaj z njegovimi izkušnjami iz področja prodaje in komerciale pomagajo osvajati nove trge, industrije ter prodajne kanale. Navdušuje ga nova poslovna tehnologija, s katero se zelo rad spopada s pomočjo močnih raziskovalnih in razvojnih zmogljivosti podjetja Iskre.

Bogomil Jelenc,
Elektro Maribor d.d.

Bogomil Jelenc je v letu 1995 diplomiral in leta 2016 magistriral na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko s področja elektrotehnike. Zaposlen je na Elektru Maribor d. d.. Njegova področja delovanja in raziskovanja zajemajo problematike obratovanja in daljinskega vodenja distribucijskega elektroenergetskega omrežja, pametnih omrežij, intergracijskih platform in integracije podatkov ter podatkovnih baz (Big Data and IoT) ter uporabo umetne inteligence v elektro energetskem sistemu.

mag. Uroš Jerman,
Instrumentation Technologies

Mag. Uroš Jerman je bil med leti 2008 in 2016 zaposlen v podjetju Iskraemeco, kjer je bil odgovoren za vodenje skupine razvijalcev programske opreme, razvoj nove arhitekture pametnih merilnikov ter sodeloval v tehničnem odboru združenja proizvajalcev merilnikov električne energije – IDIS, odgovoren za razvoj in harmonizacijo objektnih modelov pametnih merilnikov. Sodeloval je pri razvoju novih pametnih merilnikov na nizozemskem (SMR5.0) in avstrijskem trgu (KNG). V letu 2017 je – skupaj s kolegi v Iskraemeco - pridobil zlato priznanje GZS za inovacijo “Smart Meter Platform”. Od leta 2016 je zaposlen v podjetju Instrumentation Technologies in vodi poslovno enoto, ki zagotavlja integrirane rešitve za strojno in programsko opremo na področju pametne povezljivosti in medicine. S svojo skupino mu je v letošnjem letu uspelo osvojiti naslov zmagovalca na natečaju pametnih mest, ki ga je organiziral ameriški velikan Itron, vodilno svetovno podjetje na področju IoT tehnologij za pametna mesta ter merjenje električne energije, plina in toplote.

dr. Marko Kolenc,
ELES

Marko Kolenc graduated at the Faculty of Electrical Engineering in Ljubljana, where he was 5 years employed at the Laboratory of electricity networks and devices. During that time, he finished his PhD addressing the integration of distributed generation into the networks and their cost-effective coordinated control. He has also taken part at many industrial and research projects focused in the field of power engineering. Currently he is employed at the Slovenian transmission network operator ELES, in the Network planning department, where he and his colleagues are responsible for network planning, which includes broad spectrum of responsibilities, including investigation of systems needs on pan European level, identification of cross-border and internal bottlenecks, improving system flexibility and stability and thus security of supply – all activities require coordination with member ENTSO-E TSOs, European regulator ACER, and European commission.

Mitja Koprivšek,
ETI Elektroelement

Mitja Koprivšek je magister elektrotehniških znanosti. Deloval je v različnih institucijah po Sloveniji: predsednik tehničnega odbora Slovenskega inštituta za standardizacijo SIST EPR, član sveta zavoda ICEM-TC, član sveta zavoda Tehnološki centerTC-SEMTO, član sveta zavoda centra odličnosti CO Namaste in tudi v tujini: član IEC (Mednarodna elektrotehnična komisija) SC tehnični odbor 23E in član delovnih skupin 23E WG1, WG2, WG7, član Cenelec (Evropska elektrotehnična komisija) tehnični odbor 23E.
Od leta 1985 je zaposlen v ETI Izlake, kjer danes deluje kot izvršni direktor za strateški razvoj proizvodov.

mag. Aleksander Mervar,
Eles

Z oktobrom 2013 je prevzel vodenje družbe ELES, d.o.o., pred tem je bil namestnik glavnega direktorja družbe ELES, d.o.o.. V petih letih je ELES pripeljal do najbolj inovativnih projektov v naši in mednarodni regiji, po kvaliteti in uspešnosti izvedbe naše dejavnosti, pa smo uvrščeni v sam mednarodni vrh. Ne le, da s poslovanji v zadnjih letih dosega mednarodno zavidljive rezultate, pripeljal je tudi največ evropskih sredstev od vseh gospodarskih družb iz področja energetike v Sloveniji.
Znanja s področja vodenja, upravljanja, financ, računovodstva, proizvodnih procesov si je pridobil kot diplomiran ekonomist na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in kasneje kot specialist magister managementa na Fakulteti za management v Kopru. Kot zaposlen na mestu direktorja sektorja in namestnika glavnega direktorja v več velikih družbah Strojna tovarna Trbovlje, Strojegradnja d.d. Trbovlje, Rudnik Zagorje v zapiranju d.o.o., Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Termoelektrarna toplarna Ljubljana ima veliko praktičnih izkušenj in kompetenc na področju vodenja velikih družb, kriznega managementa, strateškega planiranja, kakor tudi tehničnih znanj; poznavanje tehnike in tehnologije s področja proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije, toplotne energije in zemeljskega plina, poznavanje tehnike in tehnologije v strojno-predelovalni industriji, lesni industriji in rudarstvu. Med letoma 2006 in 2008 je bil član kolektivne dvočlanske uprave v skupini Istrabenz Gorenje v Novi Gorici. Skupaj z dr. Robertom Golobom sta leta 2006, v sodelovanju z vodstvom GEN, ustanovila GEN-I. Pred zaposlitvijo v ELES-u pa je bil samostojni svetovalec v podjetju Biodom 27 d.o.o. v Kozini. V letih 2001 – 2005 je bil predsednik Društva ekonomistov elektrogospodarstva in premogovništva Slovenije. Od 2002 – 2005 je bil član predsedstva WEC za JV Evropo. V letu 2001 je bil podpredsednik komisije za vrednotenje premoženja slovenske elektroenergetike. Bil je član številnih nadzornih svetov, med drugim predsednik NS Geoplin in Geoplin plinovodi, Plinovodi, kar pet let podpredsednik NS SOD d.d., ki se je v zadnjem letu njegovega članstva v NS preoblikoval v SDH, predsednik NS Stelkom d.o.o., podpredsednik NS SOD d.d., od leta 2013 je član NS KAD d.d., predsednik revizijske komisije NS SOD d.d., član revizijske komisije NS KAD d.d. Je imetnik certifikata Združenja nadzornikov Slovenije.

mag. Luka Močnik, Elektro Gorenjska d.d.

Mag. Luka Močnik je svojo poklicno pot začel v podjetju IskraTel. V dobrih desetih letih je aktivno sodeloval pri razvoju telekomunikacijskih rešitev na svetovnem trgu. Nadaljnja karierna pot ga je nato vodila v energetiko. Zaradi želje po poglobljenem znanju na področju energetike, je leta 2011 pridobil naziv magister znanosti. Na področju procesnega vodenja stalno zasleduje trend razvoja opreme za vodenje in upravljanje omrežij. Svoje znanje in izkušnje deli na mednarodnih in domačih strokovnih dogodkih. Zadnjih nekaj let pa se ukvarja tudi s problemom kibernetske varnosti v procesnih sistemih. S področjem varnosti v zahtevnih okoljih se je v preteklosti srečal kot častnik bojnih enot SV in na telekomunikacijskih projektih za zahtevne kupce s področja Nemčije in Rusije. Izkušnje iz preteklih projektov in spremljanje področja varnosti v industrijskih okoljih ga spodbujajo k iskanju rešitev, ki povečujejo odpornost industrijskih procesnih sistemov na nevarnosti kibernetskih groženj, ki se pojavljajo v sodobnem svetu.

Martin Novšak, MBA,
GEN energija

Martin Novšak, direktor družbe GEN energija in dolgoletni vodilni delavec Nuklearne elektrarne Krško, je leta 1982 diplomiral iz elektrotehnike na Visoki tehniški šoli Univerze v Mariboru in leta 1992 končal mednarodni podiplomski študij menedžmenta na IEDC Brdo pri Kranju. Od leta 1982 do 2005 je bil zaposlen v Nuklearni elektrarni Krško, kjer se je izšolal za operaterja v kontrolni sobi in bil vodja proizvodnje ter od leta 1992 direktor inženiringa. Med drugim je pripravil prvi program razgradnje NEK. Skupaj s sodelavci je izvedel pomembne projekte, kot so modernizacija NEK, zamenjava ključne opreme, ureditev celovite podobe ter številne druge dodelave, modifikacije in organizacijske nadgradnje. Ima strokovni izpit iz projektiranja energetskih naprav ter vrsto specializacij iz jedrske operative. Kot pregledovalec in strokovnjak je sodeloval v vrsti mednarodnih misij in pri strokovnih izmenjavah organizacij IAEA, WANO, WOG in drugih. Je član več poklicnih združenj s področja reaktorske tehnike in elektronike ter predsednik Slovenskega jedrskega foruma. Je tudi namestnik predsednika nadzornega sveta NEK in član upravnega odbora Sklada NEK. Leta 2005 je sprejel petletni mandat direktorja družbe GEN energija d.o.o. in ga julija 2010 nastopil drugič. Leta 2011 je nastopil tudi drugi petletni mandat na mestu namestnika predsednika uprave družbe GEN-I, d.o.o. Martin Novšak je letošnji dobitnik prestižne nagrade GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2014.

Gregor Omahen,
ELES

Born in 1978 in Ljubljana. After graduating from University of Ljubljana, Faculty of ecnomics in 2003 he employed at Electric Power Institute Milan Vidmar (EIMV) where he worked as researcher and consultant till 2016. He became author or coauthor of over 60 studies and 40 scientific papers. In 2016 he was employed at ELES as project manager of NEDO Slovenia project, the function he still holds. He was one of the founders of Slovenian Smart Grids Technology Platform where he was a deputy chairman from 2010 till 2017.

mag. Andrej Ribič,
Elektro Ljubljana d.d.

Andrej Ribič, predsednik uprave Elektra Ljubljana, že deveto leto vodi podjetje, ki upravlja največje distribucijsko omrežje v državi.Po pridobitvi naziva diplomirani inženir elektrotehnike je šolanje nadaljeval na magistrskem študiju menedžmenta za področje energetike na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Z več kot 25 leti izkušenj je kot odličen poznavalec energetike večinoma deloval na vodstvenih položajih. Poklicno pot je začel na Elektru Slovenija kot inženir za prenos podatkov, kjer je kasneje prevzel vodenje službe za relejno zaščito in službe za sekundarne sisteme. Po krajšem obdobju na mestu direktorja projektov v družbi Siemens je leta 2006 prevzel mesto izvršnega direktorja v podjetju Istrabenz Gorenje Inženiring, kjer je bil decembra 2008 imenovan na položaj svetovalca direktorja. Za seboj ima številne uspešne projekte v tujini. Je prejemnik več uglednih mednarodnih priznanj za uspešno vodenje družbe Elektro Ljubljana. Kot strokovnjak z dolgoletnimi izkušnjami je vodil nadzorne svete več slovenskih energetskih družb. V letu 2019 je prevzel predsedovanje skupščine GIZ distribucije električne energije. Mag. Andrej Ribič je predsednik Kajakaške zveze Slovenije, član izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije in tudi potapljaški inštruktor.

Nicolas Schottey,
RENAULT

Nicolas Schottey je v podjetju Renault že od leta 2004, ko je začel na poziciji stroškovnega analitika za pogonske dele in nato za kompaktne avtomobile. Leta 2011 se je pridružil oddelku za korporativno strategijo za izdelavo in spremljanje srednjeročnega načrta podjetja Renault. Leta 2014 se je preselil na Japonsko in na podobni funkciji zaposlil v podjetju Nissan. Leta 2016 se je Nicolas ponovno pridružil podjetju Renault, tokrat kot programski direktor za področji električne mobilnosti in infrastruktur za polnjenje. Nicolas Schottey meni, da električni avtomobili ne predstavljajo problema, temveč so del rešitve. Tehnologija nam že omogoča, da zmanjšujemo emisije in hrup na naših cestah. Danes pa tudi pomaga pri spodbujanju integracije obnovljivih virov energije preko pametnega polnjenja.

Andrej Souvent, 
Elektroinstitut Milan Vidmar (EIMV)

Andrej Souvent has been with Elektroinstitut Milan Vidmar (EIMV) since 2007. He is head of the Electric Power System Control and Operation department. Andrej has over 20 years of experience in OT and IT, primarily in the area of electric power system applications. He holds Bachelor's and Master's degrees in Electrical Engineering from the University of Ljubljana. His research is focused on smart grids technologies and solutions, especially on related operational technologies and systems integration. He is a member of IEEE, CIGRE and IEC.

Milan Susman,
Robotina

Milan Susman, direktor prodaje v podjetju Robotina, d.o.o., je svojo poslovno pot začel leta 1990 v prodaji v Litostroju. Po petih letih aktivnega ukvarjanja s prodajo tehnološke opreme in strojev, predvsem na mednarodnih tržiščih, se je odločil, da svojo poslovno pot nadaljuje kot direktor podjeja v Indoneziji. Tam je bil aktiven pri prodaji tehnološke opreme iz strojnega in telekomunikacijskega področja, ter izvozu surovin v Slovenijo. Po vrnitvi v Slovenijo, leta 1998, je začel samostojno podjetniško pot, najprej kot samostojni podjetnik. Leta 2008 je na podlagi mnogih mednarodnih izkušenj, ustanovil lastno podjetje in se med drugim ukvarjal s prodajo frikcijske tehnologije in tehnologije za predelavo odpadkov na ruskem tržišču, tržišču Bližnjega in Daljnega vzhoda.

Leta 2011 je začel sodelovati z družbo Robotina d.o.o., kjer je skrbel za prodajo v Združenih Arabskih Emiratih in na Bližnjem Vzhodu. Leta 2018 je v družbi Robotina prevzel mesto direktorja prodaje, kjer se aktivno ukvarja s prodajo rešitev na področju avtomatizacije in energetske učinkovitosti v stavbah, industriji in energetiki, tako na domačem kot tujem tržišču.

Tadej Šinkovec, MBA,
Elektro Ljubljana

Tadej Šinkovec, MBA, univ.dipl.ing.el., je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko univerze v Ljubljani v letu 2011, letu 2018 pa zaključil mednarodno izobraževanja Magister poslovne administracije (MVBA). V podjetju Elektro Ljubljana se je zaposlil v letu 2011, ter v začetku aktivno sodeloval v več evropskih projektih predvsem na nivoju električne mobilnosti in upravljanja s porabo. V letu 2013 je zaposlen na delovnem mestu Vodja službe za merjenje el.en. odgovoren za koordinacijo delovnih procesov na področju merjenja el.en., izvajanju projekta opremljanju merilnih mest z napredno merilno infrastrukturo (AMI), izvajanju nadzora in kontrol na merilnih mestih ter zajema in priprave podatkov s števcev el.en. Sočasno je odgovoren tudi za proces priključevanja uporabnikov el.en. na distribucijski sistem. V letu 2019 je prevzel vodenje skupine GIZ Delovna skupina za uporabnike, vodenje tehničnega komiteja CIRED ŠK 6, je član dveh mednarodnih CIRED delovnih skupin in član ali vodja več projektov na področju naprednega merjenja, upravljanja s podatki in drugih aktivnosti povezanih z merilnimi sistemi.

dr. Ivan Šmon, MBA,
Elektro Gorenjska

Dr. Ivan Šmon, MBA je po izobrazbi doktor elektrotehniških znanosti in magister poslovnih ved, opravljen pa ima tudi mednarodni program MBA. Poslovno pot je začel leta 2001 v Elektru Gorenjska in jo nadaljeval na Univerzi v Ljubljani ter Ministrstvu za gospodarstvo. V letu 2010 se je zaposlil na distribucijskem operaterju SODO, nato pa se je leta 2013 ponovno vrnil na Elektro Gorenjska, kjer je najprej opravljal funkcijo pomočnika uprave, nato pa še funkcijo izvršnega direktorja Organizacijske enote storitve informatika. Nadzorni svet Elektra Gorenjska ga je junija 2018 imenoval na mesto predsednika uprave za štiriletno mandatno obdobje.
Dr. Ivan Šmon, MBA, je predsednik Slovenskega nacionalnega komiteja WEC, član upravnega odbora direktorjev Eurelectric, predstavnik Slovenije v študijskem komiteju CIGRE PARIZ C6 (Distribucijski sistemi in razpršena proizvodnja) in član upravnega odbora Energetske zbornice Slovenija.

Gorazd Štumberger, 
Univerza v Mariboru, FERI

Gorazd Štumberger received the B.Sc, M.Sc. and Ph.D. degrees in Electrical Engineering from the University of Maribor in 1989, 1992 and 1996, respectively. He has been employed with the University of Maribor, Faculty of electrical engineering and computer science since 1989, since 2008 as a Full Professor, and since July 2019 as a faculty dean. Gorazd Štumberger was as a visiting researcher with the University of Wisconsin-Madison, USA, in 1997 and in 2000, and with the Catholic University of Leuven, Belgium, in 1998 and in 2000. He is an editorial board member of 4 scientific journals, author of 150 articles published in scientific journals, author of 288 scientific and 48 professional papers published in conference proceedings, holder of 3 international and 3 national patents, and coauthor of 7 international patent applications.

Maša Švab,
GEN-I

Maša Švab je diplomirala iz mednarodnih odnosov na Univerzi v Ljubljani ter leta 2012 na Univerzi Stirling v Veliki Britaniji uspešno zaključila magistrski študij Energy Managementa. Po končanem študiju se je zaposlila v družbi GEN-I v oddelku za pogodbene in poslovne odnose na področju trgovanja, katerega vodenje je kasneje tudi prevzela. Od začetka leta 2017 je Maša vpletena v področje elektro mobilnosti in trenutno tudi vodi oddelek za elektro mobilnost v GEN-I.

Reiji Takahashi, Hitachi

Work as senior engineer of Power Systems Engineering Department for 25 years. Having knowledge and experiences for Distribution network control and analysis systems such as DMS (Distribution Management System). Technically skilled – Project Management Professional (PMP), Information & control system software development. More than 20 sites distribution network control and analysis systems integration and development for Japanese Utilities. Project leader for Hawaiian Smart Grid project especially for DMS during 2012 - 2015. Project Manager for India distribution network analysis project during 2015 - 2017. Technical lead manager of NEDO project in Slovenia from 2016.

Kazuo Yokota,
NEDO

Mr. Kazuo YOKOTA is Project Manager in the New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) for the Cloud-Based Integrated Distribution Management System and Advanced Energy Management System Demonstration Project in Slovenia, which has been implemented by ELES d.o.o., Slovenia’s state-owned electricity transmission system operator and HITACHI, Ltd., Japan, since July 2017.

He is also Director General of Smart Community Department, NEDO, and has been Vice Secretary General of the Japan Smart Community Alliance (JSCA) since April 2018.

He was previously a government officer of the Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), serving various roles including Director of International Technical Cooperation Division and International Financial Cooperation Division.