Pokrovitelji

Pokrovitelji

Častno pokroviteljstvo predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja

Generalni pokrovitelj:

Skupina GEN-I se že od ustanovitve leta 2004 uvršča med najbolj inovativne in hitro rastoče akterje na evropskem energetskem trgu. Prisotnost na številnih mednarodnih trgih z električno energijo in zemeljskim plinom nam omogoča premišljene, a pravočasne odzive na spremembe na lokalnih trgih in s tem stabilno rast poslovanja.
Z delovanjem v več kot 20 evropskih državah, s 15 hčerinskimi družbami in več kot 200 zaposlenimi strokovnjaki lahko našim partnerjem ponudimo najbolj napredne storitve na področju trgovanja, prodaje in odkupa energentov. Partnerjem in poslovnim odjemalcem omogočamo izkoristiti priložnosti, ki izhajajo iz neprestanih sprememb na energetskih trgih in s tem ustvariti dodano vrednost, hkrati pa pomagamo upravljati s stroški energije in učinkovito obvladovati cenovna tveganja.
Energijo dobavljamo vsem segmentom končnih kupcev, gospodinjskim in manjšim poslovnim odjemalcem pa v okviru svojih blagovnih znamk Poceni elektrika, Poceni plin, Jeftina struja zagotavljamo ugodne cene in zanesljivo oskrbo z električno energijo in zemeljskim plinom.

Partner e-mobilnosti:       

Pokrovitelji:

                   

 

Plinovodi veljamo v energetskem prostoru kot sodoben, strokoven in uporabniku prijazen ponudnik prenosa zemeljskega plina, ki v Sloveniji izvaja dejavnost gospodarske javne službe operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina. Glavni cilj družbe Plinovodi d.o.o. je zagotavljanje dolgoročnega, zanesljivega, kakovostnega, cenovno konkurenčnega in okoljevarstveno sprejemljivega prenosa zemeljskega plina. V okviru dejavnosti družbe omogočamo dostop do prenosnega sistema ter zakup standardnih produktov prenosnih zmogljivosti na točkah prenosnega sistema v državi in na mejnih povezovalnih točkah preko spletne rezervacijske platforme s postopki dražb. Za namen izvajanja transakcij s količinami zemeljskega plina, vsem udeležencem trga omogočamo sodelovanje v virtualni točki. Našo vpetost v evropski prostor dokazujemo z aktivnim članstvom ali strokovnim sodelovanjem v različnih združenjih kot je ENTSOG- European Network of Transmission System Operators for Gas, GIE- Gas Infrastructure Europe, IGU- International Gas Union i.p.d. V Plinovodih skrbno izbiramo in podpiramo projekte družbene odgovornosti. Pohvalimo se lahko že z 10-letno tradicijo izpolnjevanja zahtev mednarodnega okoljskega standarda ISO 14001:2004, hkrati pa smo ponosni imetnik certifikata »Družini prijazno podjetje« ter redni finalist medijsko-raziskovalnega projekta najboljšega zaposlovalca Zlata nit. V družbi Plinovodi, si bomo tudi v prihodnje prizadevali za večjo porabo zemeljskega plina, ki je zaradi svoje okoljske prijaznosti in vsestranske uporabnosti, ključni energent za doseganje ciljev trajnostnega razvoja.

Medijski partner:


Podpornik:


Postanite Partner inovacij v energetiki – soustvarjajte vašo prihodnost zdaj!

Podprite vašo inovativnost in poslovne cilje ter se pridružite vodilnemu dogodku v energetiki, ki izpostavlja prav nujnost poslovnih in tehnoloških inovacij. Z več informacij vam z veseljem postrežemo oziroma vam pošljemo ponudbo sodelovanja, ki jo  prilagodimo vašim poslovnim ciljem in potrebam: pokličite nas na 031 717 599, Bernarda, ali nam pišite na partnerstvo IE'16. Dobrodošli med uglednimi partnerji Inovacije energetike '16!

Organizator srečanja:

Obveščajte me o dogodku!

Generalni pokrovitelj:

Častno pokroviteljstvo predsednika Vlade RS    dr. Mira Cerarja

Partner e-mobilnosti:

Pokrovitelji:

Medijski partner:

Podpornik: