Govorci

 

 

  Govorci po abecednem vrstnem reduDavid Batič,

Javna agencija RS za energijo

Evolucija nadzora veleprodajnega in maloprodajnega trga z električno energijo


Uroš Blažica,
Elektro Primorska d.d.Mojca Černelč Koprivnikar, 
Prosperia d.o.o.


Marjan Eberlinc,
Plinovodi d.o.o.


Dr. Robert Golob,
Gen-I


Tomislav Jureković,
HERA

Hrvaški primer regulacije


Mag. Bojan Kumer,
Državni sekretar, MzIP


Vladimir Mauko,
SODO

SODO - izzivi regulirane energetske družbe


Aleksander Mervar,
ELES, d. o. o.

Prehod z vrednostne na vsebinsko regulativo - izziv, morda priložnost za vodstva reguliranih gospodarskih družb


Majda Paripović,
Javna agencija RS za energijo

Naložbeni načrti sistemskih operaterjev - temelj za vrednotenje in spremljanje investicij v naslednjem regulativnem okviru


Alberto Pototschnig,
ACER

Evropska perspektiva


Irena Praček, 
Javna agencija RS za energijo

Kaj pomeni nova vloga regulatorja za tržna in regulirana energetska podjetja (nova regulativa po EZ-1)


PhD, Gian Carlo Scarsi,
neodvisni strokovnjak

Prehod regulacije z vhodnih na izhodne parametre in razvoj maloprodajnega trga – evropski pogled


Mag. Mojca Španring,
Javna agencija RS za energijo

Prihodnja ureditev trga z zemeljskim plinom in regulatorni izzivi


Mag. Matjaž Vodušek,
SODO


Dr. Franc Žlahtič,
Plinovodi d.o.o.

Regulacija in oskrba z zemeljskim plinom - kriteriji, ki jih mora izpolnjevati interkonektor v dobro oskrbe


Mag. Mitja Žnidarič,
Javna agencija RS za energijo

Naložbeni načrti sistemskih operaterjev - temelj za vrednotenje in spremljanje investicij v naslednjem regulativnem okviru