Program

 

 

Šesti forum o novostih regulative v energetiki
ENERGETIKA in REGULATIVA '19
Sreda, 30. januarja 2019, ob 9. uri
Kristalna palača, BTC, Ljubljana

Program

8.15 – 9.00

Dobrodošlica udeležencem z jutranjo kavico in registracija

9.00 – 10.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.40 – 11.30

TRG PROŽNOSTI IN ODJEMALEC PRIHODNOSTI
PRVIČ NA FORUMU

Moderatorka foruma: Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia
Zakaj je trg prožnosti pomemben? Katere novosti se obetajo distributerjem, odjemalcem, agregatorjem in dobaviteljem?

Zakaj trg prožnosti in izzivi OVE v Sloveniji, mag. Hinko Šolinc, MzI

Pomen trga prožnosti za uspešen prehod v nizkoogljično družbo, mag. Gorazd Ažman, Eles

  • Trg prožnosti in »Čista energija za vse Evropejce«
  • Prvi koraki k omogočanju (novih) virov prožnosti
  • Pomen sodelovanja med deležniki EES in medsektorskega povezovanja

Trg prožnosti in »aktivni distributer«, dr. Ivan Šmon, Elektro Gorenjska

  • Nova vloga operaterjev distribucije na trgu prožnosti po novi EU zakonodaji
  • Novi poslovni modeli, storitve in javni razpisi za prožnost
  • Primeri iz prakse

Omizje o odjemalcu prihodnosti in trgu prožnosti
Od OVE do agregatorjev, baterij in novih storitev odjemalcev
Govorci (abecedni vrstni red):
mag. Gorazd Ažman, ELES, dr. Ivan Šmon, Elektro Gorenjska in mag. Hinko Šolinc, MZI (vabljen)

Interaktivna razprava govorcev in udeležencev

11.30 – 12.00

Odmor in mreženje udeležencev

12.00 – 12.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGETIKA PRIHODNOSTI IN REGULATIVA
NOVOSTI EU 2019

Novosti zimskega energetskega svežnja EU že v 2019, mag. Ana Stanič, mednarodni ekspert za evropsko regulativo, E&A Law
19. decembra 2018 je bil sklenjen dogovor med predsedujočo EU Avstrijo in predstavniki evropskega parlamenta glede končne verzije celotnega svežnja, ki tudi revolucionarno vodi v smer “Čiste energije za vse Evropejce” in prinaša novosti. Predvidoma bo začel veljati že letos.

  • Kakšna so nova pravila zagotavljanja zmogljivosti, ki za konsistentno dobavo električne energije zaradi OVE omogočajo subvencioniranje tudi drugih virov (zemeljski plin, itd.)?
  • Nove pravice odjemalca, ki je hkrati proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov (“prosumer”), do prodaje elektrike Zakaj nove pristojnosti evropskega regulatorja ACER?

Vprašanja in odgovori

12.40 – 14.00

 

NOVOSTI ENERGETSKE REGULATIVE IN OMREŽIJ V SLOVENIJI AKTUALNO

Novosti elektrodistribucijskih omrežij in regulative 2019 - 2021, mag. Boris Sovič, GIZ DEE in Elektro Maribor

STRATEŠKA OKROGLA MIZA O REGULATIVNIH IZZIVIH V ENERGETIKI
Razvojne novosti regulative in omrežij za energetske storitve prihodnosti, Interaktivna razprava govorcev in udeležencev
Govorci (abecedni vrstni red):
dr. Nevenka Hrovatin EF UL, Vladimir Mauko, SODO, Gorazd Sitar, ELES, mag. Boris Sovič, GIZ DEE in El. Maribor

14.00 – 15.00

Prijetno druženje udeležencev ob kosilu in ndaljevanje razprave

 

*Organizator si pridržuje pravico do sprememb.

*Organizator si pridržuje pravico do sprememb.