Izjave udeležencev

 

 

Izjave udeležencev 5. foruma o regulativi 2018

mag. JOŽE DIMNIK, Ministrstvo za infrastrukturo
»Ta dogodek je odlična priložnost, da se izmenjajo aktualna vprašanja na področju prava in energetike. Želim si, da bi bilo takih dogodkov še več. Tisto, kar m je bilo danes posebej všeč je to, da so govorniki za omizjem izpostavili potrebo po sklenitvi energetskega koncepta. Ta bo naš dolgoročni dokument, ki bo kazal usmeritev za naslednja desetletja.«

mag. KATJA FAŠINK, korporativno komuniciranje ELES skupine
»Tovrstni posveti so odlično orodje, kjer lahko skozi strukturirani, ciljno nadzirani dialog skomuniciramo urejene smotrne predloge zaradi občasno zmedene zakonodaje. Skoznje lahko vsaj omilimo vpliv slednje predvsem na potrošnika in na njegovo obravnavanje ter doživljanje posledic sprememb v energetiki, kar je sicer naša dolžnost. Pogovarjati se moramo prav o tistem, kar nekdo tehtno, ciljno in strokovno izpostavi in podajati replike, ki se ne dogajajo na način, da se npr. izrečena dejstva ustrezno prirejajo temu, kar v tistem trenutku zvitemu sogovorniku omogoča vljuden izogib konkretni repliki na dotično temo. Take zvitosti namreč deloma in kratek čas učinkujejo v teoriji, v praksi pa je potrebno konkretno znanje, dejanja ter delovna smotrna organiziranost.
Pravilno bi bilo, da bi se na strokovnih posvetih v celoti izognili osebnim percepcijam, subjektivnim mnenjem in se oprli na znanost, uporabne novosti ter uporabniške izkušnje ter seveda osredotočili na skupno dobro. Temeljno poslanstvo vseh odločevalcev v energetiki mora namreč biti družbena korist v vseh smereh energetike, razvoj in napredek vsega potrebnega za stabilno okolje in ljudem prijazno prihodnost V resnem svetu odgovornih sogovornikov aferaštvo in populizem ne bi smela imeti mesta.«

mag. DUŠKA GODINA, Agencija za energijo
»Najprej čestitke, peta obletnica, kaže da dobro delate, dvorana je bila polna. Današnji dogodek je bil po svoje naporen in strokovno intenziven, ampak izjemnega pomena, mogoče celo najpomembnejši do sedaj. Opazno je bilo, ne le z vidika regulatorja, temveč z vidika vseh deležnikov na trgu, da smo pripravljeni. Smo v nizkem štartu in vemo, da nekaj moremo narediti. Danes smo bili priča res aktualnim predstavitvam in debatam, ki kažejo na to, da smo vsaj v smeri razvoja popolnoma usklajeni.«

dr. ROBERT GOLOB, Gen-I
»Zaradi zelo hitrega tehnološkega razvoja stoji cel svet in tudi Slovenija na novi prelomnici v energetiki in vsako prelomnico je potrebno pametno regulirati z vidika zakonodaje. Zaradi tega so dogodki, kot je ta, še toliko bolj aktualni. Tematika aktivnega odjemalca bo aktualna vsaj še dve do pet let. To je odličen forum, kjer lahko izmenjamo mnenja inženirji, pravniki in ekonomisti in se na spremembe ustrezno pripravimo.«

BOJAN KUZMIČ, Agencija za energijo
»Dogodek vsekakor pozdravljam in čestitam organizatorju, ki je zbral aktualno in tudi za regulatorja pomembno temo. V prihodnjih obdobjih bomo sprejemali določene ukrepe, o katerih se moramo pogovoriti s deležniki, jih predstaviti vsebine, kar na takšnih dogodkih lahko storimo. Teh tem bo toliko, da bi bilo v nadaljevanju potrebno tudi med letom organizirati nove dogodke in odpreti razprave o samih vsebinah. Pogrešali smo še odziv uporabnikov oziroma odjemalcev, saj se trenutno pogovarjamo le s subjekti, k so trenutno na trgu aktivni. Kmalu bodo to postali tudi uporabniki, zato bi jih bilo smiselno vključiti v debato.«

dr. PETER NOVAK, Energotech
»Dogodek je zelo zanimiv, dokazal je, da je potrebno veliko osveščanja, ne le uporabnikov, temveč tudi kreatorjev predpisov in dobaviteljev energije. Vsi nekaj vedo, premalo pa je skupnega znanja, s katerim bi lahko usklajeno, na najcenejši način dosegli to, kar si želimo. Skupno delovane je nujno potrebno.«

dr. DEJAN PARAVAN, GEN-I, d. o. o.
»Imam zelo zelo dobre vtise z zadnjega dogodka, saj sem videl, da se v veliki večini zavedamo resnosti izzivov, ki so pred nami. Čutil sem motivacijo, željo in prepričanje, da jih lahko z ustrezno energetsko transformacijo uspešno razrešimo.«

dr. KONSTANTIN PETROV, DNV GL – Energy
»First thing, many thanks for the invitation, it is a privilege to speak here. As for the event, I think what is good is that it’s a combination of international and nationally focused speeches and problems. It’s very important to get to know European regulations. From my point of view it’s very nice to get to know the specific problems Slovenia is dealing with and to talk about more general problems of European union. For me it’s also a very emotional moment to meet all of my colleagues I’ve worked with on my past projects from 1990 to 2006. To come back and see the same people again, to exchange our views and to discuss problems is very precious. For them this event is a stepping stone for establishing a platform for discussion and a way of networking that offers an exchange of knowledge. There is a place for this kind of events in Slovenia because as you can see, one hundred people, that is really a success.«

ALBERTO  POTOTSCHNIG, ACER
»I think this event is a very valuable initiative as we need to spread the awareness of what are the challenges and achievements in the energy sector are. We need to present new trends and benefits that they deliver if we deal with them in proper way. What this gathering offers us is to discuss the trends with people who are in the sector or are interested in the sector and that is extremely valuable. This event brings everyone together at national level. There is a lot of discussion at European level but the details are always at national level.«


mag. BORIS SOVIČ, Elektro Maribor in GIZ DEE
»Nedvomno je to pomembno srečanje, kar se vidi po izbrani tematiki in udeležencih. Nagovarja res pomembno vprašanje, saj je regulative tista, ki lahko spodbudi tehnološki in gospodarski razvoj. To je bilo na tem posvetovanju predstavljeno na zelo učinkovit način in je omogočilo zelo zanimivo razpravo.«


TADEJ ŠINKOVEC, Elektro Ljubljana
»Tematika je bila izredno zanimiva in aktualna, prav tako izbrani gostje in diskusija. Pogovor se je razvijal v pravo smer, posledično smo tudi distributerji dobili kar nekaj povratnih informacij in potrditev, da razmišljamo in delujemo v pravi smeri ter da smo slišani znotraj celotnega elektroenergetskega sistema. V prihodnje moramo le še krepiti te odnose in imeti čim več diskusij, kajti samo pogovor in razlaga posameznih stališč nas bosta pripeljala do pametnih odločitev in ukrepov za prihodnost.«Izjave udeležencev prejšnjih forumov o regulativi

ANA STANIČ, E & A Law
"Dogodek je bil odličen in zelo me je veselilo, da smo imeli dobra govorca iz tujine, ki sta predstavila svoje poglede na vprašanja, s katerimi se sooča tudi Slovenija. Začeli smo predstavljati tudi kompleksnost zimskega paketa, kar bo verjetno naša tema še na kakšnem drugem srečanju v prihodnjih dveh letih. Dogodka se bom z veseljem udeleževala tudi v prihodnje."

Mag. ALEKSANDER MERVAR, Eles
"Čeprav sem vabljen na marsikateri dogodek, mi je ta, tudi zaradi moje izobrazbe, zelo blizu. Zanimiva je tudi vsakoletna zasnova tem. Zato rad pridem vsaj na koncu ali na omizje, četudi zaradi drugih obveznosti ne morem ostati ves dan. Menim, da je Mojca s temi dogodki uvedla nekaj novega na področju energetike in regulative, takšnih dogodkov prej nihče ni bil vajen. Upam si trditi, da je regulativa še danes za marsikoga tabu, čeprav bi jo moral poznati.
Dokler bom na tej poziciji, povezan s to temo in bom v Sloveniji, se bom zanesljivo vedno odzval povabilu na dogodek."
 
MALCOLM KEAY, Oxford Institute of Energy Studies
"I find it very interesting how all countries in Europe and indeed across the world are facing the same problems. At the same time it’s also quite interesting to see how Slovenia is in some aspects way ahead of the UK. For instance, the penetration of smart meters is much higher than it is in the UK. In other aspects perhaps it hasn’t made so much progress. Overall it seems to me that everyone is facing the same challenges, but everyone is making progress at different rates and in different areas and that is very interesting to see.
I find this event very interesting. Although it is quite a long way to come here and slightly complicated as well, it would be easier if there were better connections."
 
MARJAN EBERLINC, Plinovodi
"Dogodek se mi je zdel izvrstno tehnično in organizacijsko pripravljen. Imam zelo dobre vtise iz vsebine razprav. Povzel bi kolega Thierryja, ki pravi, da si tovrstnih dogodkov, ki so vsebinsko tako bogati in široko zastavljeni, v okviru njihove energetske zakonodaje v Bruslju težko predstavljajo. Zelo dober dogodek, ki bi se ga z veseljem udeležil tudi prihodnjič."

BOJAN LUSKOVEC, Elektro Gorenjska
"Vse pohvale organizatorjem za skrbno pripravljen program dogodka z ustreznim izborom govorcev in tematik. Hvaležen sem za vsak dogodek, ki ga nekdo pripravi in se za to potrudi. Dogodek je dober, ker je strnjen, v enem dnevu srečamo kritično množico slušateljev in predavateljev. Dodana vrednost dogodka je druženje z ljudmi z različnih področij, s katerimi se že poznamo, hkrati pa imamo možnost navezati tudi nova poznanstva. Dobrodošlo je, da se ljudje z različnih energetskih področij prepletajo, da vidimo nove obraze in slišimo še kakšna druga mnenja. Takšne dogodke podpiram."

THIERRY DESCHUYTENEER, Fluxys
"Such events are important because we need to have discussions about energy policies in every country. This means in Slovenia as well, as there are some challenges that need to be tackled. I come from Belgium and we also organize events where energy policies are being discussed by policy makers, industry and regulators. Every country has its own problems and by participating in such events we can learn something from each other. Regional cooperation is certainly something that can bring a lot to countries and can help them find solutions to their problems.
I would be happy to participate in such events in the future if I can add some value to the discussion. The times now are very challenging, everything in energy policy and in climate policy is being discussed and it may be very interesting to see the views of others on this subject."

Mag. DAVID BATIČ, Agencija za energijo
"Dogodek je, tako kot že nekaj let zapored, čedalje boljši. K temu pripomore udeležba mednarodnih strokovnjakov, ki predstavijo nekoliko širši pogled na to celotno problematiko. Menim, da nam to, da pogledamo malce zunaj našega vrtička, lahko zelo pomaga. Čedalje boljša je tudi struktura udeležencev, ki vključuje vse več delov energetike. S tem daje priložnost novim akterjem na trgu. Pravzaprav se na dogodku razločijo obrazi, ki bodo energetiko zaznamovali v prihodnosti.
Pohvale tudi za organizacijo dogodka, ta je odlična. Regulativa se spreminja v ciklih, zato nimamo vedno prispevkov v programu, a se dogodka vseeno redno udeležujemo."
 
Dr. IVAN ŠMON, Elektro Gorenjska in Eurelectric
"Program je dober, zanj sem bil zainteresiran že pred dogodkom. Z gospo Mojco sva opazila priložnosti, kje se da povedati kaj novega, in z veseljem določila teme dogodka. Ta je še toliko zanimivejši prav zato, ker obravnavamo nove izzive, se o njih učimo in o njih razmišljamo in se ne vrtimo v nekih že obstoječih izzivih. Tudi občinstvo je naredilo dogodek še zanimivejši, bilo je tako raznoliko, da smo lahko spoznali še kakšen drug pogled na obstoječo temo. Z dogodkom sem zadovoljen in nimam predlogov za izboljšave. Še pridem, če me boste povabili."

ROMAN PONEBŠEK, GIZ distribucija električne energije
"Dogodek je zanimiv, dober in koristen za našo energetsko skupnost.  Takšnih dogodkov je veliko in ta me v času, ki je na voljo, zadovolji s kakovostjo izbranih tem."

UROŠ BLAŽICA, Elektro Primorska
"Mislim, da je take dogodke treba ponavljati, ne seveda vsak mesec, ampak nekajkrat na leto je pa dobro, ker se na enem mestu res zberemo tisti, ki aktivno vplivamo na delo v energetiki, in v končni fazi vplivamo na storitve, ki se izvajajo in ponujajo končnim odjemalcem. Danes je šla debata v tej smeri, ukvarjali smo se z odjemalci in razmišljali smo o tem, kako ponuditi še več in še boljše. Mnenja so se kresala, kar je normalno in jaz si želim še več takšnih dogodkov." 

NADA POPOVIČ, SDH

"Konferenca je bila odlična in mislim da je treba to tradicijo nadaljevati. Predvsem je pomembno, da se različni deležniki lahko srečamo, da v bistvu se lahko ta različna mnenja in vidiki lahko predstavijo. Ker je potrebno pravzaprav razumeti različne vidike delovanja in različna pričakovanja in zahteve. Pozdravjlam to konferenco in upam, da bomo naslednje leto tudi vabljeni." 

MARKO JAGODIČ, Papirnica Vevče
"To je nuja. Mogoče sem malo žalosten, ker je bil forum šele tretji zapored. To bi se moralo dogajati že veliko prej, ker mora vsak konec koncev dati svoje poglede na mizo. Tako regulirana podjetja med sabo s svojimi problemi, ampak na koncu morajo razumeti tudi nas, ki se s svojimi produkti borimo in umeščamo na svetovnem trgu in stroški energije sploh pri nas velikih odjemalcih so pomembni v primerjavi z ostalimi evropskimi podjetji. To sem izpostavil v razpravi. Mi smo prepočasni na tej poti. Davek, stroške plačujemo mi v gospodarstvu. Ampak koliko smo že izgubili. Vemo, da nekatera podjetja so že šla v stečaj, morebiti ravno zaradi takih nekonkurenčnih energetskih razlogov. Ampak pohitimo s to zgodbo. Vsa čast, pohvala, da 3. forum energetika in regulativa preraste v 4. forum. Vsekakor se udeležim 4. foruma." 

FRANC ŽLAHTIČ, Plinovodi
"Pravzaprav imamo opravka z enim zelo kompleksnim in zahtevnim področjem: to je regulacija v energetiki, ki zahteva zelo veliko napora, da se jo spremlja in prenaša v prakso. Ti dogodki imajo dodano vrednost zato, ker zbližujejo in pa omogočajo izmenjavo mnenj med strokovnjaki: tistimi, ki kreirajo politiko in tistimi, ki so uporabniki energetskih storitev." Organizator srečanja:

Obveščajte me o dogodku!


Pokrovitelji:
                                                             Medijski pokrovitelj:

Podporniki: