Kotizacija

PRIJAVA 11. forum Energetika in pravo '20

KOTIZACIJA

Udeležba (spletna)

 275 EUR

Cene so v evrih, v cene ni vštet 22-odstotni DDV.

Popusti se ne seštevajo, razen če izrecno navedeno drugače.

Kotizacija vključuje udeležbo na celotnem forumu (spletna izvedba), dostop do prezentacij govorcev, potrdilo o udeležbi (na zahtevo udeleženca).

Popust

Navedene vrednosti veljajo do 24. 11. 2020.

Drugi in nadaljnji udeleženec iz iste organizacije
10-odstotni popust na veljavno kotizacijo
(247,5 EUR).

Zaposleni v lokalnih skupnostih, na fakultetah in v NVO
40-odstotni popust na veljavno kotizacijo
(165 EUR + DDV).

Študentje*
90-odstotni popust na veljavno kotizacijo
(27,5 EUR + DDV).

* Študentje. Velja za redne študente študija prve in druge bolonjske stopnje. Potrebno je predložiti dokazila o zatrjevanem statusu. Velja v primeru, da je plačnik fizična oseba ali fakulteta.

Popusti se ne seštevajo.

Plačilo

Prijava velja kot naročilo. V kolikor v tem dokumentu ni izrecno določeno drugače, se v celoti uporabljajo na spletni strani objavljeni “Splošni pogoji za prijavo na dogodke Prosperie, d.o.o.". Po prijavi boste po elektronski pošti prejeli predračun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Objavljeni popusti veljajo v primeru pravočasnega plačila predračuna. Cenejšo vrednost kotizacije prva minuta bomo upoštevali ob prejetju plačila najkasneje do 16. novembra 2020, kotizacijo zgodnja prijava pa ob prejetju plačila najkasneje do 23. novembra. Plačilo nakažite na transakcijski račun pri UniCredit Banki Slovenija, d. d., Ljubljana: SI 56 2900-0005 5676 208.
Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po opravljeni storitvi.

Neplačilo predračuna in/ali neudeležba na konferenci ne pomeni avtomatske odjave z dogodka. V primeru, da se želite odjaviti morate to pisno sporočiti na info@prosperia.si

Opozorilo: Če prijave niste izvedli vi oz. vaše podjetje oz. menite, da je nekdo zlorabil vaše podatke, prosimo, da nas o tem takoj obvestite.

Stroški zamenjave in odjave

Zamenjava oz. sprememba imena udeleženca je brezplačna in dovoljena, če sporočite ime nadomestnega udeleženca v pisni obliki na naslov info@prosperia.si najkasneje do 15. ure zadnji dan pred dogodkom.

Odjava brez administrativnih stroškov je mogoča do vključno srede, 18. novembra 2020 do polnoči, v pisni obliki na naslov info@prosperia.si ali če jo do navedenega datuma prejmemo na naslov Prosperia, d. o. o., Železna cesta 10a, Ljubljana. V tem primeru že plačano kotizacijo v celoti vrnemo. Za odjave po tem datumu (od vključno četrtka, 19. novembra dalje), vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti (100%). Odjava ni možna, če je udeleženec ob prijavi izrecno zahteval plačilo po izvedenem dogodku. V takem primeru se udeležencu ob neudeležbi iz kakršnega koli razloga zaračuna celotna kotizacija.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na 031 717 599 ali na info@prosperia.si.