Izjave udeležencev

 

»Ta konferenca je sicer fokusirana na pravna vprašanja, ampak pravna zakonska in podzakonska regulacija je zelo pomembna in bo tega samo še več. Zato zelo pozdravljam take dogodke in bi bilo morda smiselno organizirati več ozko fokusiranih dogodkov, ker je celotna regulacija že tako raznolika, da je težko vse pokriti. Je pa v Sloveniji te publike relativno malo, več pravnikov bi se moralo ukvarjati z energetskim pravom kot se sedaj.«
dr. Rajko Pirnat, Pravna fakulteta pri Univerzi v Ljubljani

»Na letošnjem dogodku je bilo zelo zanimivo, da so bile na eni strani predstavljene splošne, temeljne teme energetskega prava, na drugi strani pa zelo pereče zadeve, ki so jih govorci zelo zanimivo predstavili. Ko greš domov res nekaj odneseš s sabo, ni bilo pogovarjanja o enem in istem. Vedno je bilo tukaj tako in še vedno je – uporabljivo!«
mag. Tina Štrukelj, Plinovodi

“Zelo zanimiv nabor tem, ki so med seboj prepletene in povezane - in to na stičišču, kjer se pojavljajo različni zorni koti in lokalne specifike, v Sloveniji in v drugih državah. Dogodek dobro povezuje energetsko pravo na EU ravni, ki je seveda okvir, in kako to na drugi strani vpliva na dejanske sodne prakse in regulatorne pristope, ali pa težave z vsem tem na lokalni ravni. Letos sem prvič na tem dogodku, ker pa je bil sprejet »Clean Energy Package«, me zelo zanima, kako bo dogodek izgledal naslednje leto, ko bo večina zadev že morala biti v transpoziciji teh direktiv in narejen nov korak v lokalnih zakonodajah. Veselim se Energetike in Prava 2020!”
mag. Luka Jazbec, GEN-I

»Drugič sem na tem forumu in napram prejšnjemu letu mi je zelo všeč, da so bili med govorci tuji predavatelji in nam predstavili drug pogled.«
Aleš Šuštar, Plinovodi

"Vsi dogodki so zagotovo pomembni, včasih eni bolj, drugi manj, odvisno od teme ki se izpostavi. Vsak dogodek pa vsebuje tudi izmenjavo različnih stališč in prav je, da se slišimo. Današnji dogodek je meni zagotovo po sami vsebini in po strukturi govorcev zelo odgovarjal, pogovarjali smo se o temah, ki so pravno zagotovo še nedorečene, a bodo v prihodnosti morale biti. Navsezadnje se bomo z obravnavanimi temami pri svojem poslu srečevali, zato pozdravljam take dogodke."
mag. Duška Godina, Agencija za energijo


"Na dogodku so zelo zanimive teme, dobro je, da prihaja neka svežina in nove rešitve s pomočjo tehnologije. Zanimiva sta bila tudi druga dva predavatelja, ki sta izpostavila te tehnološke rešitve. Doma za štirimi stenami stvari ne slišimo, zato se je dobro udeleževati takih dogodkov, kjer poslušamo različne ljudi, saj več glav več ve. Vsekakor so ideje drugih udeležencev dobrodošle, tako tudi vidiš, kje si sam, znaš se umestiti na trg.
Mogoče bi bilo zanimivo slišati tudi več konkretnih primerov deležnikov iz gospodarstva. Ti bi lahko predstavili svoje projekte, preko katerih bi se lahko drugi kaj naučili."
Aljaž Jadek, Odvetniška pisarna Jadek in Pensa

"Zagotovo je dogodek pomemben za vse predstavnike energetskega sektorja. Tudi če nisi pravnik, lahko tu izveš koristne informacije in slišiš izmenjavo mnenj med ključnimi igralci, ministrstvom in agencijo. To sodelovanje je za prihodnost zelo pomembno, sploh za nas, ki se ukvarjamo z energetskimi zadevami in politikami. Všeč mi je bilo, da se je na tem dogodku prvič izpostavilo novo tehnologijo blockchain. To je tema, ki jo bo zagotovo treba še naprej upoštevati tudi v energetskem sektorju. Dobro je, da ima organizator vizijo za prihodnost, vedno se izbere tematika, ki je že, oziroma še bo aktualna." 
Karina Medved, Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

"Na tem dogodku se srečamo pravniki z enega malo ožjega pravnega področja, ki se sicer ne, zato je zasnovna ideja tega srečanja dobra. Dogodek podpiram, je tradicionalen, koristen in dobro utečen. Čeprav nisem bil ves čas tukaj, sem prepričan, da so bile teme izzivalne. Želim si, da ostane še naprej, saj vsako izmenjevanje idej, informacij vodi v smer iskanja skupnih rešitev."
prof. dr. Rajko Pirnat

"Dogodek se mi zdi zelo dobro tematsko zasnovan. Obarvan je z aktualnimi temami, tako lahko vidimo, v katero smer gredo trendi področju energetike. Vedno se kaj novega naučim od predavateljev, čeprav sem bil predavatelj tudi sam. Dogodek se mi zagotovo zdi koristen, saj tu dobimo agregirane informacije od strokovnjakov, ne da jih vedno razbiramo le iz časopisov. Vedno sem rad provokativen, zato bi si želel videti neko soočenje oziroma izmenjavo mnenj med različnimi deležniki na področju energetike." 
mag. Erik Potočar, Ministrstvo za infrastrukturo

"Na te dogodke hodimo, ker nam omogočajo medsebojno komunikacijo, ki je v našem poslu najbolj pomembna. Dogajati bi se morala redno in po možnosti organizirano, kot tukaj, saj pripomore k iskanju skupnih rešitev."
mag. Urban Prelog, Ministrstvo za infrastrukturo