Govorci

 

Mojca Černelč Koprivnikar,
Prosperia

Mojca Černelč Koprivnikar je več kot 20 let ustvarjalka in voditeljica številnih naprednih in inovativnih strokovnih dogodkov ter omizij, predavateljica in strokovnjakinja za energetiko. Leta 2009 je ustanovila podjetje Prosperia, specialista za napredna srečanja na stičiščih energetike, ki ga tudi vodi. Verjame v ustvarjalno moč inovativnosti in rasti posameznikov ter organizacij z naprednimi strokovnimi dialogi in povezovanji. Na področju energetike je sodelovala pri mednarodnem projektu vzpostavitve slovenskega energetskega regulatorja, programu Phare. Predtem je več let kot pravna svetovalka delovala v gospodarstvu. V letih 2001–2009 je bila generalna sekretarka in svetovalka direktorja Agencije za energijo ter vodila njeno pravno in splošno področje. Je tudi izkušena mediatorka pri reševanju gospodarskih in civilnih sporov ter je v zadnjem desetletju pomagala rešiti spore v več kot 200 primerih.

Andraž Jadek, LL.M.,
odvetnik in partner v odvetniški pisarni Jadek & Pensa

Andraž Jadek je partner v enoti transakcij v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa. Specializiran je za M&A in druge poslovne transakcije, korporacijska in finančna prestrukturiranja, bančne posle in korporacijsko ter energetsko pravo. Svetuje investitorjem, posojilodajalcem in posojilojemalcem, pa tudi skladom lastniškega in tveganega kapitala ter zagonskim podjetjem in podjetnikom. Sodeloval je pri številnih zahtevnih transakcijah in prestrukturiranjih ter sindiciranem kreditiranju domačih in tujih sistemov ter družb. Andraž je magister korporacijskega prava z Univerze New York in je od leta 2013 član odvetniške zbornice Slovenije in zbornice zvezne države New York, ZDA. Mednarodni pravni direktoriji ga uvrščajo med priznane slovenske odvetnike na področju M&A, bančništva in trgov kapitala. Andraž je občasno predavatelj in izvajalec praktičnih delavnic za študente Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in Evropske pravne fakultete na področju M&A in korporacijskega prava.

Dunja Jandl,
CMS Reich-Rohrwig Hainz

Dunja Jandl je lokalna partnerica pri CMS Reich-Rohrwig Hainz, kjer je odgovorna za mandate iz področja nepremičnin in energetike. Dunja ima več 15 let delovnih izkušenj, od tega deset let na vodilnih položajih v mednarodnih odvetniških pisarnah. Pri svojem delu se osredotoča predvsem na pravne vidike razvoja nepremičninskih in energetskih projektov. Med njene nedavne reference sodi: svetovanje ameriški družbi, ki izdeluje električne avtomobile, solarne in integrirane rešitve za obnovljivo energijo namenjene končnim uporabnikom in podjetjem, glede vseh pravnih zadev povezanih z vstopom na slovenski trg; pravna podpora enemu od vodilnih neodvisnih podjetij na področju energetskih storitev in razvoja obnovljivih virov energije na območju JV Evrope pri projektih energetske učinkovitosti in ureditvi dolgoročnih pogodb o nakupu energije; skladu specializiranemu za naložbe v trajnostno energetsko infrastrukturo glede finančnih vidikov razvoja energetskih projektov in globalnemu trgovcu z naravnimi viri pa pri vstopu na slovenski trg za trgovanje s plinom. Zahvaljujoč multidisciplinarnemu znanju, ki ga Dunja ima, lahko tujim investitorjem nudi nepogrešljivo podporo pri izvedbi kompleksnih energetskih projektov v Sloveniji.

Luka Jazbec, Gen-i

Luka Jazbec je vodja službe za regulativo in skladnost poslovanja pri podjetju GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o, kjer je odgovoren za vodenje in koordinacijo analiz ter odzivov na regulatorne spremembe in izzive, ter zagotavljanje skladnosti poslovanja z energetsko regulativo na 22 trgih, na katerih je GEN-I aktiven, kar zajema celovit pregled sprememb zakonodajnih okvirov in usmeritev na ravni EU ter posebej raznolikih pristopov in načinov implementacije glede na lokalne specifike posameznih trgov, tako v EU kot v širši regiji. Preden se je pridružil GEN-I je v Bruslju deloval na področju energetske in okoljske politike EU. Magistriral je iz okoljske tehnologije in mednarodnih odnosov na Diplomatski akademiji na Dunaju in Tehnični univerzi na Dunaju ter diplomiral iz ekonomije in politologije na univerzi Sussex v Veliki Britaniji.

Blaž Košorok,
MzI

Po končani Poljanski gimnaziji je Blaž Košorok končal študij prava na ljubljanski Pravni fakulteti. Že med študijem in po njem je pridobival mednarodne izkušnje na pravnem področju, saj je opravljal pripravništvo v dunajski odvetniški pisarni Brandstetter, Politzer&Pritz. Po končani pravni fakulteti se je zaposlil kot odvetniški pripravnik v odvetniški pisarni Košorok. Pri svojem delu se je pretežni del ukvarjal z gospodarskim pravom, v večini primerov s tujimi gospodarskimi družbami. V želji po spoznavanju načina dela v drugih odvetniških pisarnah, je odvetniško kandidaturo opravil pri ljubljanskemu odvetniku Andreju Stanovniku. Na povabilo nadzornega sveta družbe TE-TOL d.o.o. leta 2005 prevzame vodenje družbe, in sicer najprej kot v.d. direktorja družbe, nato pa še polni 5-letni mandat kot direktor te družbe. Zaradi strokovnih referenc in komplementarnega znanja je bil član upravnih odborov strokovnih združenj na področju energetike, v letih 2007-2009 pa član NS Slovenskih železnic, Hidroelektrarn na spodnji Savi d.o.o. ter Opere in baleta v Ljubljani. Jeseni leta 2012 ga Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. imenuje za generalnega direktorja. Obdobje mandata v družbi HSE so zaznamovale številne preizkušnje, še posebej na finančnem področju, saj je bilo potrebno zagotoviti zaprtje finančne konstrukcije za največji energetski projekt Blok6 Termoelektrarne Šoštanj (sprejem zakona o državnem poroštvu, pogajanja z mednarodnimi bančnimi ustanovami EIB, EBRD, itd.) ter začeti celovito kadrovsko in finančno reorganizacijo družb v skupini HSE (projekt združevanja poslovnih procesov), s poudarkom na družbi Premogovnik Velenje d.d. Po končanem mandatu generalnega direktorja HSE na povabilo Igorja Akrapoviča nadaljuje, kot COO, svojo poslovno pot v družbi Akrapovič d.d.. Po odhodu iz družbe Akrapovič d.d. je kot kozultant delal v švicarski družbi Energygor AG. Od začetka leta 2020 pa je bil zaposlen v družbi ELES d.o.o..

prof. dr. Rajko Pirnat,
Pravna fakulteta UL

Dr. Rajko Pirnat se je rodil leta 1951 v Ljubljani, leta 1974 je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, pravosodni izpit je opravil leta 1976, magister prava je postal leta 1985 (Pravna fakulteta v Ljubljani) in doktor pravnih znanosti leta 1989 (Pravna fakulteta v Ljubljani). Asistent na Pravni fakulteti v Ljubljani je postal leta 1975, docent 1989., izredni profesor 1995 in redni profesor leta 2002. Predava predmete s področja upravnopravnih znanosti. V letih 1990–1992 je bil član slovenske vlade in minister, pristojen za pravosodje in upravo. Z energetskim pravom se ukvarja od leta 1994 in je v tem času sodeloval pri pripravi veljavnega Energetskega zakona in večine njegovih sprememb, sodeloval pa je tudi pri večjem številu raziskav s tega področja. Je predsednik Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (IJU).

mag. Erik Potočar,
Ministrstvo za infrastrukturo

Mag. Erik Potočar je diplomiral na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir strojništva ter magistriral na Fakulteti za strojništvo na področju vetrnih turbin. Svojo profesionalno pot je začel v gospodarstvu, od leta 2002 pa v državni upravi na Ministrstvu za znanost in tehnologijo na področju raziskav in razvoja. Trenutno je zaposlen na Ministrstvu za infrastrukturo, Direktorat za energijo, kjer dela na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov.

mag. Urban Prelog
Ministrstvo za infrastrukturo

Mag. Urban Prelog je leta 1990 diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Ljubljani. Leta 1997 je na isti fakulteti, smer elektroenergetski sistemi, končal magistrski študij. V letih 1990–2002 je bil zaposlen v IBE, d.d, svetovanje, projektiranje, in inženiring, na Elektroinštitutu Milan Vidmar, na Oddelku za vodenje in delovanje elektroenergetskih sistemov, na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Ljubljani, v Laboratoriju za elektroenergetske sisteme. Leta 2002 se je zaposlil kot svetovalec vlade na Ministrstvu za okolje, prostor in energetiko, na Uradu za energijo. To delo opravlja še danes kot sekretar na Direktoratu za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor. Deluje na naslednjih področjih: zakonski okvir oskrbe z elektriko, trg z elektriko, javne službe na področju oskrbe z elektriko, mednarodno sodelovanje na področju oskrbe z elektriko.

mag. Ana Stanič
odvetnica, E&A Law
LLM (Canteb), LLB, B. Commerce, MCIArb

Ana Stanič, direktorica v pisarni E&A Law v Londonu, gostujoča profesorica za področji energetike in arbitraže na univerzi v Dundeeju, Technische Univeristät v Berlinu in na Kitajskem, že več kot dvajset let dela kot odvetnica v Londonu. Ana je specializirana za področje energetike, mednarodne trgovinske arbitraže in zakonodaje EU. Svetovala je pri pripravi koncesijskih pogodb za velike infrastrukturne projekte, pogodb o tranzitu plina in posojilnih pogodb ter pri restrukturiranju in privatizaciji energetskih podjetij po svetu. Od leta 2009 svetuje energetskim podjetjem, Evropski komisiji ter državam članicam EU glede evropskega prava, še posebej v povezavi s plinom, obnovljivimi viri ter klimatskimi spremembami. Redno zastopa stranke v mednarodnih trgovinskih arbitražah, investicijskih arbitražah ter pred sodiščem EU. Ana ima magisterij iz prava z univerze v Cambridgeu ter diplomi iz financ in bančništva ter prava z univerze v Novem Južnem Walesu v Avstraliji.