Energetika in pravo '12

Na energetsko-pravnem forumu o novih pravnih dilemah razvoja energetskega trga.

Na Brdu pri Kranju je 29. novembra 2012, že tretje leto zapored potekal forum ENERGETIKA in PRAVO '12, katerega rdeča nit je bila letos Nove pravne dileme energetskega trga. Na forumu se je zbralo okoli 60 ključnih pravnih in energetskih strokovnjakov. Na forumu so govorili o zelo obširni pričakovani noveli energetskega zakona in javno-zasebnem partnerstvu v energetiki. Novi predlogi za spremembo energetskega zakona ga delajo čedalje bolj kompleksnega, zato je potreba po javni, strokovni obravnavi zakona velika. Forum je odlična priložnost za to, saj so na enem mestu strokovnjaki z vseh relevantnih področij in predstavniki ministrstva ter fakultet.

Julijan Fortunat z Direktorata za energijo je povedal, da je osnovni razlog za spremembo energetskega zakona tretji energetski paket EU. Maks Helbl, GEN-I, je predstavil pogled na energetsko zakonodajo skozi prizmo GEN-I, ki je prisoten na mednarodnih energetskih trgih (poslovanje na 17 trgih, ki vključuje že 12 hčerinskih družb in več podružnic matične družbe). Pri tako široki mednarodni prisotnosti so velik izziv za GEN-I neenotnost nacionalnih energetskih zakonodaj, nepreglednost veljavnih predpisov na ravni posameznega nacionalnega trga znotraj EU, morebitno prekrivanje pristojnosti nacionalnih organov s pristojnostmi institucij na ravni skupnosti, obveznost poročanja trgovskih podjetij, večjih odjemalcev in drugih akterjev regulatorju, uredba REMIT, neenotnost zahtev po poročanju ipd. Prof. dr. Slavko Dolinšek, Inovacijsko-razvojni inštitut, je predstavil projekt vzpostavljanja koncepta energetskega pogodbeništva za sanacijo javnih zgradb, pri katerem podjetje za energetsko pogodbeništvo izvede energetsko sanacijo zgradbe, s čimer se bistveno zmanjša raba energije, omenjenemu podjetju pa se investicija vrača prek prihrankov. Primer je priložnost za gospodarsko rast v Sloveniji, vendar je treba na državni ravni oblikovati sistemsko rešitev za financiranje podjetij za energetsko pogodbeništvo in tudi izvesti dober pilotni projekt. V Sloveniji povpraševanje presega ponudbo. Inovacijsko-razvojni inštitut pripravlja projekt energetskega pogodbeništva za sanacijo zgradb Univerze v Ljubljani, kjer bi sredstva zagotovila EIB. Prvi del se je končal z omizjem, kjer so se razpravljavci (dr. Rajko Pirnat, Maks Helbl, Tomaž Jančar iz DOPPS) in udeleženci foruma dotaknili ureditve področja zemeljskega plina, naravovarstvene zakonodaje in njene povezave z delovanjem energetskih podjetij, omrežnih kodeksov, katerih smernice določa ACER, razpravljali pa so tudi o vzrokih, zakaj je treba podatke posredovati regulatorjem.

Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia, je predstavila učinkovitost uporabe mediacijsko- pogajalskih tehnik v energetskih sporih, kjer poleg investitorjev, dobaviteljev, predstavnikov državnih in lokalnih organov ter drugih vse pogosteje nastopajo tudi civilne pobude in okoljevarstvene organizacije. Udeleženci so spoznali več mediacijsko-pogajalskih tehnik s katerimi se lahko doseže učinkovitejše, vsebinsko bolj sprejemljive in hitrejše rešitve sporov.

V zadnjem delu foruma smo se posvetili javno-zasebnim partnerstvom v energetiki. O pogodbenem zagotavljanju prihrankov energije je govoril Boštjan Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, ki ocenjuje, da bodo ravno javno-zasebna partnerstva eden ključnih elementov pri doseganju cilja, da naj bi javni sektor postal zgled pri doseganju visoke ravni energetske učinkovitosti. Ferk je kot ključne prednosti izpostavil, da takšen model zagotavlja zaseben vir financiranja javnega projekta in omogoča prenos znanja, izkušenj in tehnologij iz zasebnega v javni sektor. Forum se je končal z omizjem, kjer se je Boštjanu Ferku pridružil še Božo Dukić, Geosonda – inženiring za obnovljive vire energije. Razpravljavca sta se posvetila že izvedenim primerom energetske obnove javnih zgradb, opozorila pa sta tudi na ovire pri takšnih javno-zasebnih partnerstvih, kot so preslabo razvit trg v Sloveniji in v EU ter premajhno zanimanje slovenskih podjetij.

Udeleženci so bili zadovoljni z intenzivno razpravo in izrazili potrebo po več priložnostih za odprto izmenjavo strokovnih mnenj med vsemi v energetiko vključenimi deležniki in pripravljavcem zakona.

SLIKE POVEDO VEČ KOT TISOČ BESED...
Mozaik fotografij s forumov 2010 in 2011

ep1.jpg ep2.jpg
Pričetek foruma Uvodni panel foruma
ep3.jpg ep4.jpg
Izhdišča za diskusije o aktualni problematiki Potek diskusije
ep7.jpg ep8.jpg
Dr. Rajko Pirnat o pravni ureditvi energetskega sektorja Udeleženci med predavanjem
ep9.jpg ep10.jpg
Predavanje v teku Predavanje v teku
ep11.jpg ep12.jpg
Govorci med diskusijo Dopoldanski odmor
ep13.jpg ep14.jpg
Druženje med odmorom Udeleženci med kosilom
ep15.jpg  
Druženje med kosilom  

Veselim se srečanja z vami na forumu ENERGETIKA in PRAVO´12 na Brdu pri Kranju 29. novembra 2012 z začetkom ob 9. uri.


Lep pozdrav,
Mojca Černelč Koprivnikar,
direktorica