Energetika in pravo

Forum PRAVO in ENERGETIKA, Izzivi nove energetske zakonodaje in NEP je strokovno poglobljeno nadaljevanje obravnave in razprave o pravnih vidikih energetike, nakazanih na uspešnem drugem strateškem srečanju Inovacija energetike, Poslovno-trajnostni preboj, ki je bil na Brdu pri Kranju letos oktobra. Udeleženci so že poudarili nekaj aktualnih tem energetsko-pravnih tem in pomen novega nacionalnega energetskega programa (NEP):


Marjan Eberlinc, 

Energetska zbornica Slovenije, 
Geoplin plinovodi, d. o. o.

Foto: Saška Sagadin

»Z vstopom v Evropsko unijo se je tudi za Slovenijo v energetiki na pravnem področju marsikaj spremenilo. Spomnimo se prvega, drugega in zdaj tudi tretjega energetskega paketa, ki je v implementaciji. Tudi zaradi novega energetskega zakona, ki ga bo vlada sprejela v začetku leta 2011, bomo morali odgovoriti na marsikatero odprto vprašanje. Gre preprosto za organizarnost posameznih družb iz energetske dejavnosti in za številna druga vprašanja.«


Borut Pahor, 
predsednik vlade Republike Slovenije

Foto: Saška Sagadin

»Verjetno sredi novembra lahko pričakujemo burno, ampak upam da tudi konstruktivno razpravo v vladi in v parlamentu ter širši strokovni javnosti glede NEPa in upam, da boste s svojim znanjem pomagali pri tem, da pridemo do najboljših načrtov in rešitev za prihodnost.« 


Dr. Franc Žlahtič
(prvi z desne), 
Svetovni energetski svet – WEC

Foto: Saška Sagadin

»Mislim, da smo dosegli vrhunec nepreglednosti in netransparentnosti zakonodaje, in vse kaže, da se bo rešitev našla, vendar mislim, da to ni edini primer, ne pri nas in ne v Evropi. Eno takih kislih jabolk je, da komisija razčlenjuje prostorsko zakonodajo v skladu z doktrinami energetske infrastrukture.«

Čas je, da skupaj najdemo odgovore ... Vabljeni na forum PRAVO in ENERGETIKA, Izzivi nove energetske zakonodaje in NEP, ki bo 30. novembra 2010 na Brdu pri Kranju.

Organizator srečanja:


V sodelovanju z:

   
Obveščajte me o dogodku!