Program

8.30 – 9.00 

Dobrodošlica in registracija udeležencev ob jutranji kavi

9.00 – 9.30

AKTUALNE PRAVNE TEME V ENERGETIKI V SLOVENIJI

 

Moderatorka: Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia

 

Pravni strateško-razvojni vidiki energetike za 2019, mag. Bojan Kumer, Ministrstvo za infrastrukturo   

9.30 – 10.15

EVROPSKI IZZIVI OVE IN URE NOVO

 

Novi trendi evropske energetske zakonodaje. Povečana tveganja ali nove priložnosti za energetske družbe?,
mag. Ana Stanič, E&A Law

·        Novi cilji EU za energetsko učinkovitost, obnovljive vire, CO2. Katera povečana tveganja in nove priložnosti prinašajo za energetske družbe?

·        Revolucionarni precedenčni primeri sodb v EU in posledice

·        Nova direktiva za zemeljski plin

Interaktivna razprava

10.15 – 11.00

DILEME ENERGETSKEGA PRAVA

 

Energetsko pravo – razvojni izzivi in poslovne priložnosti, Andrej Seršen, Služba RS Vlade za zakonodajo

·        Pametna energetska infrastruktura potrebuje »pametne« pravne rešitve

·        Kako s presojo učinkov predpisov (RIA- Regulatory Impact Analysis) in domišljenih pravnih rešitev do novih poslovnih priložnosti?

·        Novi zakonodajni pristopi in upravičenost kazuističnega pristopa ter posebnih zakonov v energetiki?

Vprašanja in odgovori

11.00 – 11.30

Odmor za mreženje s pogostitvijo

11.30 – 12.00

TRENDI URE: PRIMER
Pametno naročanje za učinkovito rabo javnih sredstev, Nina Pekolj, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

·         Digitalizacija in uporaba sodobnih tehnologij

·         Pametna merila

·         Načrtovanje v življenjski dobi

12.00 – 12.30

NOVOSTI ENERGETSKEGA TRGA

 

V SREDIŠČU Aktivni odjemalec in pravni izzivi, mag. Manca Konjar, GEN-I

·        Aktivni odjemalec in prilagajanje odjema

·        Samooskrba

·        Energetske skupnosti


Vprašanja in odgovori

12.30 – 13.15

OMIZJE IN INTERAKTIVNA RAZPRAVA

 

O »pametnih« pravnih pristopih v energetiki, energetskih trendih in pravnih izzivih na trgih z energijo
Interaktivna razprava z vabljenimi razpravljavci in udeleženci

13.15 – 14.00

Prijetno druženje z udeleženci in govorci ob pogostitvi in zaključek foruma

*Organizator si pridržuje pravico do sprememb.

Vabilo Energetika in pravo ´18 - PDF