Govorci

Mojca Černelč Koprivnikar,
Prosperia

Mojca Černelč Koprivnikar je strokovnjakinja za energetiko, univ. dipl. pravnica, mediatorka, ustvarjalka in voditeljica dogodkov ter predavateljica. V letih 2001–2009 je bila generalna sekretarka in svetovalka direktorja Agencije za energijo ter vodila njeno pravno in splošno službo. Kot pravna strokovnjakinja je sodelovala pri mednarodnem projektu vzpostavitve slovenskega energetskega regulatorja: Podpora regulaciji trgov z električno energijo in z zemeljskim plinom, program Phare (2000–2001). Na Okrožnem sodišču v Ljubljani in pri Višjem sodišču v Ljubljani je od leta 2011 pridružena mediatorka in je doslej posredovala v več kot 200 gospodarskih in civilnih sporih. Mojca od leta 2009 vodi podjetje Prosperia, d. o. o. in vodi številne strokovne dogodke ter omizja na področju energetike. Verjame v ustvarjalno, premikalno in povezovalno moč vsakogar od nas, strokovnih dogodkov in dialoga.

mag. Manca Konjar,
GEN-I

Manca Konjar je leta 2002 diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Kasneje je na Pravni fakulteti v Mariboru magistrirala s področja gospodarskega prava. V vmesnem času je opravila pravniški državni izpit. Svojo poklicno pot v energetiki je začela leta 2008 v družbi Elektro Gorenjska, d.d. ter jo leta 2010 nadaljevala v družbi GEN-I, d.o.o. kjer je prevzela vodenje pravne službe za maloprodajo. V družbi GEN-I, d.o.o. izvaja pravne storitve s področja dobave električne energije in zemeljskega plina končnim odjemalcem za potrebe trgov centralne in jugovzhodne Evrope, na katerih je skupina GEN-I prisotna kot dobavitelj. Pridobila je znanje in izkušnje pri vzpostavljanju pravne infrastrukture ob vstopu na tuje maloprodajne trge. Manca je od januarja 2017 vodja pravne službe skupine GEN-I.

mag. Bojan Kumer,
državni sekretar za energetiko,
Ministrstvo za infrastrukturo

Mag. Bojan Kumer je diplomiral in magistriral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začel leta 2001 v podjetju Elektro Celje in že leta 2003 prevzel vodenje nakupa in prodaje električne energije, nato pa še istega leta postal vodja enote za trženje z električno energijo. Izvršni direktor trženja z energijo Elektra Celje je postal leta 2004. V vlogah, ki jih je imel, je poskrbel za dvig učinkovitosti in uspešnosti, razvoj novih produktov in storitev, prenovo procesov prodaje in nakupa električne energije, pogajal se je o nakupih energije in upravljal energetski portfelj Elektra Celje. Leta 2009 se je zaposlil v podjetju GEN-I kot vodja projektov za razvoj poslovanja v tujini in aktivno sodeloval pri uspešnem prodoru podjetja na tuje trge na področju prodaje. Leto zatem je postal vodja služne prodaje ključnim kupcem – v času njegovega vodenja je skupaj z ekipo dosegel, da je GEN-I postal največji dobavitelj električne energije v Sloveniji. Leta 2013 je bil v vladi Alenke Bratušek imenovan za državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo, zadolžen za področje energetike. Pripravljal je zakonodajni okvir, strateške energetske dokumente in predlagal vladne usmeritve na področju energetike.Od leta 2014 je bil direktor družbe Elektro energija in jo iz družbe z izgubo spremenil v zelo dobičkonosno. 14. 9. 2018 ga je Vlada Republike Slovenije imenovala za državnega sekretarja Ministrstva za infrastrukturo.

Nina Pekolj,
Inštitut za javno in zasebno partnerstvo

Nina Pekolj je leta 2011 z odliko diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Po diplomi je pričela z delom v občinski upravi, kjer je kot pravnica v pisarni župana sodelovala pri raznolikih projektih in pridobila bogate izkušnje s področja lokalne samouprave ter delovanja javne uprave. Leta 2012 se je pridružila Inštitutu za javno zasebno partnerstvo (IJZP) in se specializirala na področju javnih naročil in javno-zasebnih partnerstev. Občasno kot predavateljica sodeluje na seminarjih, svoje znanje pa nadgrajuje z udeležbo na konferencah doma in v tujini. Zlasti se zanima za pametna javno-zasebna partnerstva, v zadnjem obdobju pa se intenzivno ukvarja z digitalizacijo procesa javnega naročanja in poslovnimi priložnostmi, ki jih slednja prinaša.

Andrej Sršen,
Služba Vlade RS za zakonodajo

Andrej Seršen je diplomiral leta 2006 na Pravni fakulteti v Mariboru s temo Contracting – pogodbeno znižanje stroškov za energijo. Po opravljeni diplomi se je kot pripravnik zaposlil na Ministrstvu za gospodarstvo, na Direktoratu za energijo, kjer je v obdobju 2008–2010 vodil Sektor za zakonodajo. V letu 2007 je bil član delovne skupine, ki je predsedovala Svetu EU na področju energije. V letu 2010 je opravil kratkoročno pripravništvo pri Evropski komisiji, kjer se je podrobneje seznanil z delovanjem institucije Evropske unije in Pravne službe Evropske komisije. Od leta 2010 je zaposlen na Službi Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, kjer obravnava z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter s pravom Evropske unije in z vidika pravil pravne tehnike (nomotehnike) predloge zakonov in podzakonskih pravnih aktov in drugih pravnih aktov, ki jih obravnavajo vlada ter ministri.

mag. Ana Stanič
odvetnica, E&A Law
LLM (Canteb), LLB, B. Commerce, MCIArb

 Ana Stanič, direktorica v pisarni E&A Law v Londonu, gostujoča profesorica za področji energetike in arbitraže na univerzi v Dundeeju, Technische Univeristät v Berlinu in na Kitajskem, že več kot dvajset let dela kot odvetnica v Londonu. Ana je specializirana za področje energetike, mednarodne trgovinske arbitraže in zakonodaje EU. Svetovala je pri pripravi koncesijskih pogodb za velike infrastrukturne projekte, pogodb o tranzitu plina in posojilnih pogodb ter pri restrukturiranju in privatizaciji energetskih podjetij po svetu. Od leta 2009 svetuje energetskim podjetjem, Evropski komisiji ter državam članicam EU glede evropskega prava, še posebej v povezavi s plinom, obnovljivimi viri ter klimatskimi spremembami. Redno zastopa stranke v mednarodnih trgovinskih arbitražah, investicijskih arbitražah ter pred sodiščem EU. Ana ima magisterij iz prava z univerze v Cambridgeu ter diplomi iz financ in bančništva ter prava z univerze v Novem Južnem Walesu v Avstraliji.