Program

 

 

PROGRAM*

                                  

8.30 – 9.00


9.00 – 9.15

 

9.15 – 10.15

 

 

 

 
10.15 – 10.45

 

 

 

10.45 – 11.15

 

 

 

 
11.15 – 11.45


11.45 – 12.15

 

 

12.15 – 12.45

 

12.45 – 13.30

 

 

 


13.30 – 14.15

Dobrodošlica in registracija udeležencev
ob jutranji kavi

DOBRODOŠLICA IN ENERGETSKO-PRAVNI IZZIVI
Moderatorka: Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia    


»BLOCKCHAINS« IN PRAVNI IZZIVI (NOVO)
Pravni vidiki veriženja podatkovnih blokov
v energetiki
in pametne pogodbe,
Aljaž Jadek, odvetniška pisarna Jadek in Pensa     

 • tehnologije bločnega veriženja,
 • pravni vidiki njihove uporabe v energetiki,
 • pametne pogodbe

  Interaktivna razprava

EVROPSKI IZZIVI OVE IN URE
Novosti zakonodajnega svežnja na področju
učinkovite 
rabe energije in obnovljivih
virov energije,
mag. Erik Potočar,
Ministrstvo za infrastrukturo

 • uporabnik v središču
 • pametne stavbe in domovi, pametna mesta, itd.

  Vprašanja in odgovori

 
NOVOSTI ENERGETSKEGA TRGA
Aktualne spremembe zakonodajnega svežnja EU
pri zasnovi energetskega trga,
mag. Urban Prelog, Ministrstvo za infrastrukturo

 • novosti, ki jih prinašajo novi instituti, kot so
  agregatorji, lokalne energetske skupnosti,
  pripravljenost na tveganje, itd.

  Vprašanja in odgovori

Aktivni odmor za mreženje s pogostitvijo


INTERVJU Z DIREKTORICO ENERGETSKEGA
REGULATORJA
Intervju z mag. Duško Godina, direktorico
Agencije za energijo
Do nedavnega »prva pravnica« energetskega
regulatorja, sedaj v vodilni vlogi v energetiki:
o pravnih in regulatornih izzivih in viziji za naprej


AKTUALNE PRAVNE TEME V ENERGETIKI
V SLOVENIJI
Pravni problemi podpornih shem za obnovljive vire
energije in državnih pomoči,
prof dr. Rajko Pirnat,
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

 

OSREDNJE OMIZJE IN INTERAKTIVNA RAZPRAVA
o vlogi prava v energetiki, energetskih trendih
in pravnih izzivih na trgih z energenti

Moderatorka: Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia

Interaktivna razprava z vabljenimi razpravljavci
in udeleženci

Prijetno druženje z udeleženci in govorci
ob pogostitvi in zaključek foruma

 

*Organizator si pridržuje pravico do sprememb.