Energetika in okolje '13

Srečanje ENERGETIKA in OKOLJE ‘13 – 10. aprila o naprednih trajnostnih energetskih projektih, Naturi 2000, komunikacijskih strategijah

Spoštovani!

V sredo, 10. aprila, vas vabimo na interdisciplinarno srečanje ENERGETIKA in OKOLJE '13, kjer boste izvedeli več o novih pristopih uspešnega umeščanja v Naturo 2000 in komunikacije za dosego družbeno sprejemljivih projektov.

Oglejte si foto utrinke EO '12 ali video EO. Če sodite med tiste, ki želijo narediti korak naprej in soustvarjati uspešne energetske projekte, si rezervirajte 10. april in se pravočasno prijavite.

»Bil sem že na veliko energetskih srečanjih, kjer so govorili samo predavatelji in diskusije skoraj ni bilo. Tukaj so pa dejansko govorili vsi. Vsebina srečanja je bila zelo zanimiva, ko sem projektiral elektrarno v Triglavskem narodnem parku, sem bil dve leti v hudih težavah. Nato smo projekt uresničili: bil je tako energetski kot tudi ekonomski in okoljevarstveni.« (Danijel Magajne, Konstruktor Magajne)

Kako premagati okoljsko-prostorske zagate in pospešiti energetske projekte z učinkovitimi postopki, vključevanjem deležnikov in okoljskimi rešitvami, ki ustvarjajo ravnovesje med energetiko in naravo oz. okoljem, so fokus srečanja.

Kdo so udeleženci EO?
Na njem se srečajo ključni energetski in okoljski strokovnjaki, investitorji, projektanti, pravniki, naravovarstveniki, gospodarstveniki, predstavniki državnih institucij in civilne družbe, da bi z izmenjavo znanj med vsemi ključnimi deležniki dosegli energetsko-okoljske učinkovite projekte.

Zakaj je srečanje pomembno?
ENERGETIKA in OKOLJE´13 je napredno interdisciplinarno srečanje, ki spodbuja nove poti premagovanja energetsko-okoljskih zagat. Posvetili se bomo primerom dobrih praks umeščanja v prostor in okolje ter spodbudili razvoj učinkovitih energetskih projektov, ki so hkrati okolju prijazni in trajnostni. Letošnja rdeča nit: Učinkoviti postopki in rešitve.

»Skozi primere dobre in slabe prakse smo ugotovili, da sta ravno komunikacija z deležniki in podcenjevanje deležnikov tisto, zaradi česar lahko določen projekt pade. In prav tukaj je odgovornost nas, investitorjev, da se lotimo novih inovativnih pristopov, ki bodo pripeljali do boljše integracije deležnikov in samega razumevanja projektov.« (Katja Krasko Štebljaj, ELES)

Vsebina srečanja EO ’13 – glavne teme

Cilj je seznanitev s preprekami in inovativno iskanje novih rešitev, ki omogočajo uspešne umestitve projektov v okolje in prostor.

ENERGETSKI OBJEKTI IN NATURA 2000
- Kako uspešno umeščati energetske objekte v Naturo 2000
- Trajnostni ali vzdržni razvoj, tehniški razvoj – vir okoljskih težav ali rešitev zanje
- Novosti glede sodelovanja javnosti pri okoljskih vprašanjih

INTEGRACIJA INTERESOV – MEDIACIJA
- Participativno odpravljanje nasprotij med deležniki energetskih projektov

PRIMERI IZ PRAKSE – UMEŠČANJE ENERGETSKIH OBJEKTOV
Moderator: mag. Krešimir Bakič, združenje elektroenergetikov CIGRE-CIRED

Vpliv Nature 2000 na umeščanje daljnovodov – primer ELES
- HE na srednji Savi z upoštevanjem okoljskih zahtev – primer HSE
- Plinske elektrarne in okolje – primer Termoelektrarne Brestanica
- Sprejemljivost en. projektov v lokalnih skupnostih – primer posavskih občin

OKROGLA MIZA: NATURA 2000 – ovira ali priložnost za energetske projekte
Moderator: mag. Vekoslav Korošec, Združenje za inženiring, GZS

»Izhodišča za nadaljnje sodelovanje obstajajo, da pa jih morda ne znamo izkoristiti ne v eni ne v drugi stroki. Se pravi, »zaplankanost« bi morali opustiti, morali bi se začeti pogovarjati.« (Igor Čuš, DEM)

Doslej je bilo na obeh letnih strokovnih srečanjih skupaj že blizu 200 udeležencev (med njimi visoki predstavniki ministrstev, pristojnih za energijo, okolje, vodilni direktorji energetskih podjetij, predstavniki civilne družbe, okoljski in energetski strokovnjaki itd.).

»Zanimanje je bilo veliko, očitno so ta vprašanja čedalje pomembnejša, obnovljivi viri so čedalje pomembnejši in zelena energetika je tukaj.« (Borut Tavčar, Delo)

Prijavite se ugodno vsaj do 29. marca in s seboj pripeljite ključne sodelavce. Se vidimo 10. aprila na Brdu pri Kranju!