Energetika in okolje '12

Srečanje ENERGETIKA in OKOLJE '12 združilo pomembnejše deležnike energetsko-okoljske sfere in soočilo različne interese


Brdo pri Kranju – Devetega maja 2012 je na Brdu pri Kranju potekalo strokovno srečanje ENERGETIKA in OKOLJE ’12. Ključni poudarek srečanja, katerega so se udeležili pomembnejši predstavniki energetskega gospodarstva, je bil v integraciji energetskih in okoljskih rešitev. Več kot 70 strokovnjakov je na šestih strokovnih predavanjih, dveh interaktivnih vozliščih in osrednji okrogli mizi iskalo odgovore na ključna vprašanja energetsko-okoljskega področja. Zagotovo je bilo za vse udeležene skupni izziv vprašanje, kako v praksi premagati energetsko-okoljske konflikte, odpraviti enostranske interese ter uresničiti uspešne energetske projekte. Udeleženci kot najpomembnejši vidik srečanja ocenjujejo soočenje in vključevanje (integracijo) različnih deležnikov in njihovih interesov, saj je bila tematika današnjega srečanja za energetike bolj izjema kot pravilo. Osrednja ugotovitev srečanja je, da je potreba po sodelovanju med eno in drugo stranjo čedalje večja, obe strani pa priznavata, da se morajo tako energetiki kot tudi zagovorniki okolja izobraziti o delovanju drugega in prestopiti črno-bele okvire pogajanj, saj le tako lahko pridemo do dokončnih rešitev.

Organizator srečanja:

Srečanje podpirata:

Pokrovitelji:


 

Medijski pokrovitelj:

Obveščajte me o dogodku!