Energetika in okolje '11

Od postavitve transformatorske postaje, vetrne elektrarne, do postavitve nuklearke. Kako lahko dosežemo okoljsko uspešne energetske projekte in njihovo učinkovito umeščanje v prostor?

Strokovno srečanje ENERGETIKA in OKOLJE '11 ponuja odgovor. Seznanili se bomo z aktualnimi praktičnimi primeri (ne)učinkovitega umeščanja v prostor in predstavili uspešno uporabo komunikacijskih mehanizmov mediacije v okoljevarstvenih in energetskih projektih, kot tudi aktualne energetsko-pravne in finančne vidike varovanja okolja.
Zaradi različnih strokovnih in drugih stališč in interesov energetskih akterjev, nosilcev urejanja prostora, civilnih pobud in vseh drugih vpletenih bo srečanje omogočilo soočenje in neposredno komunikacijo vodilnih strokovnjakov in odločevalcev na področju energetike in okolja, investitorjev, pravnikov, načrtovalcev politik, projektantov in arhitektov, naravovarstvenikov, predstavnikov lokalnih skupnosti, civilnih pobud in širše strokovne javnosti. Predvsem prek komunikacijskih mehanizmov pa tudi pravnih in finančnih vidikov se bomo osredinili na nove, inventivne in profitne rešitve za vzajemen energetsko-okoljski napredek.

Organizator srečanja:

Srečanje podpirata: 

   

Medijski pokrovitelj:

Pokrovitelji:


Obveščajte me o dogodku!