Prispevki

 

 

 1. Narava in energetika,
  mag. Hrvoje Teo Oršanič, Zavod RS za varstvo narave
 2. Z zelenim kapitalom do razvoja okolja,
  Bogdan Barbič in B. Pišotek, Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o.
 3. Prihodnost zelene transformacije: sonce in samooskrba,
  dr. Dejan Paravan, Gen-i
 4. Trajnostni potencial plinovodnih omrežij
  Marjan Eberlinc, Plinovodi d.o.o.
 5. Učinkovitejši postopki poseganja v prostor In obnovljivi viri energije
  dr. Rajko Pirnat, Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
 6. COVID-19 in Paket za obnovo: kaj pomeni za energetski sektor? 
  mag. Ana Stanič