Izjave udeležencev

 

 

Izjave udeležencev dosedanjih forumov


"Menim, da je ta dogodek zelo pomemben, saj se tu srečujejo zelo različni akterji, ki se ukvarjajo z rešitvami na področju energetike. Tudi zame kot raziskovalca je bil dogodek zanimiv, spoznal sem nekatere težave, ki se postavljajo pri sami implementaciji tega sistema, in tudi stvari, ki zanimajo industrijo."

Dr. Jan Bitenc, Kemijski inštitut

"Menim, da je prav, da se ti dogodki organizirajo, kajti energetika je izredno pomembna in poleg digitalizacije bo prav energija tista, ki bo zaznamovala našo prihodnost. Zavedati se moramo, da se nam obetajo velike spremembe, ki bodo prišle prej, kot si trenutno upamo napovedati, in nas doletele nepripravljene. Zato je prav, da se na takšnih forumih srečamo, izmenjamo mnenja, vidimo, s čim se ukvarjamo, in začnemo iskati skupno pot naprej. Dogodek je res dobro zasnovan, v prvem delu nekoliko bolj tehnični primeri iz prakse, nato pa bolj sproščena splošna debata in prikaz različnih pogledov, trendov. Dejansko lahko spoznamo, v katero smer gremo, kajti edina konstanta v energetiki so spremembe in to zelo hitre." 
Sandi Ritlop, HSE Invest

"Udeleževanje na takih dogodkih se mi zdi pomembno, ker je to druženje slovenske energetske srenje. Drug drugega obveščamo o novostih in spoznanjih na svojem področju ter delimo svoje znanje. Na tak način dvigujemo znanje in zavedanje na področju energetike, kar nam bo omogočilo, da otrokom zapustimo planet tak, kot je. Ti dogodki so vsekakor dobrodošli in koristni, saj je znanja ogromno, investicij pa tudi kar nekaj. Zanimivi so mi bili različni primeri iz prakse ter predavanje o baterijah, saj so baterije nekaj, kar vsi uporabljamo, nihče pa čisto točno ne ve, kako delujejo."

Dr. Janez Humar, Iskra, d. d., PE Instrumenti

"Dogodek je odlično organiziran, tudi tema je dobro izbrana, čeprav se s tem ukvarjamo že, odkar so postali popularni obnovljivi viri energije. Veliko se je naredilo na tem področju in ugotavljam, da je okolijski vidik vse bolj upoštevan. Vsi težijo k temu, da so bodoče rešitve okolju čim bolj prijazne. To se mi zdi ena bistvenih današnjih ugotovitev. Tak dogodek lahko pripomore, da okolijska tveganja pri pridobivanju energije zmanjšamo, saj se ljudje srečujejo, izmenjujejo mnenja in postavljajo vprašanja. Včasih se mi vseeno zdi, da smo eni in drugi preveč na okopih, ker nam je tako bolj ugodno. Pogrešam še več tovrstnih dogodkov, zelo me veseli, da so vsi sogovorniki relevantni in dobro poznajo svoje področje."
Mag. Teo Hrvoje Oršanič, Zavod RS za varstvo narave

Današnji dogodek se mi je zdel zelo zanimiv tako vsebinsko kot glede aktualnosti. Pohvalila bi organizatorja, tematika je zelo primerna in govorci ustrezni. Zdi se mi, da se iz srečanja v srečanje bolj usklajujejo vsi deležniki na energetskem trgu. Menim, da taki dogodki res zbližujejo različne poglede, kar nas bo peljalo v pravo smer.

Andreja Belavić Benedik, Ministrstvo za infrastrukturo

"Udeležba na tem dogodku se mi zdi absolutno koristna. Kot predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, ki se ukvarjamo z umeščanjem energetskih objektov v prostor, smo s to problematiko seveda seznanjeni. Občutimo težave, ki nastajajo pri umeščanju, zato nas še toliko bolj zanima, kako na to problematiko gledajo investitorji in drugi deležniki v tem prostoru. Mislim, da udeležba na takih dogodkih vodi k boljšim rešitvam in je vsekakor koristna izmenjava nekih izkušenj ter raznovrstnih pogledov in praks." 

Ana Vidmar, Ministrstvo za okolje in prostor

"Prvič sem na tem dogodku in zdi se mi odlično, da se povezuje raziskovalne organizacije, podjetja in uporabnike. Na področju obnovljivih virov stremimo k temu, da enkrat postanemo država brez fosilnih goriv in zalogovniki toplote bodo gotovo eno izmed pomembnih področij za uporabo teh obnovljivih virov energij. Rad bi se zahvalil za povabilo in upam, da se drugo leto spet vidimo."

Dr. Uroš Stritih, Fakulteta za strojništvo UL

»
Čeprav sem outsider, vedno bolj spremljam energetske tokove in ta konferenca se mi zdi dobro stičišče ključnih ustvarjalcev na področju energetike. Vedno je dobrodošla konferenca, ki je organizirana na visokem nivoju in od katere si lahko obetamo tudi kakšen premik.«
Aleš Pučnik, Helikopter energija

»Dogodek je bil precej zanimiv predvsem zato, ker so obnovljivi viri energije aktualna tema. Všeč mi je bilo, da sta bili izpostavljeni problematika podpornih shem in problematika načrtovanja hidroelektrarn ter termalnih elektrarn in z njimi povezani dokumenti, ki so sedaj v pripravi. Pri tem bi izpostavila predvsem strateški dokument, torej načrt upravljanja z vodami in uredbo, ki določa ekološko sprejemljive pretoke.«
mag. Alida Rejec, Soške elektrarne

»Vsekakor je treba izraziti priznanje organizatorjem, ki so zagotovili zanimiv nabor kompetentnih ljudi iz zelo različnih slovenskih in tujih družb. Mislim, da so bila na tem srečanju naslovljena ključna vprašanja na področju energetike in na širšem področju razvoja. Celoten dogodek je bil vpet v širši kontekst izpolnjevanja globalnih tematskih in razvojnih ciljev. Vsekakor je bil dogodek zelo zanimiv in če mi bo čas omogočal, se ga bom z veseljem ponovno udeležil.«
mag. Boris Sovič, Elektro Maribor

»Program se mi je zdel super in zelo pester. Menim, da bi bilo potrebno več takšnih srečanj. Tako kot smo danes to ugotovili, se ne pogovarjamo, dokler nismo v isti sobi. Zato so takšni dogodki zelo dobri, kar v tej smeri naprej.«
Miro Kočnik

»To konferenco smatram kot nekaj pozitivnega, zato se je tudi vsako leto udeležim. Tema o obnovljivih virih energije je tako vroča, da mora biti odprta v javnosti, kjer je zraven prisotna tudi civilna družba. Prav se mi zdi, da je ta konferenca odprta za javnost, da se je udeležijo predstavniki različnih ministrstev, da se predstavijo različni pogledi, pa čeprav se včasih zaradi tega malo zaiskri. Pomembno je, da imamo skupen cilj, to je brezogljična oziroma močno zmanjšana ogljična družba in ta cilj na tej konferenci lahko zasledimo. Iz Slovenije vsako sekundo odteče milijon kubičnih metrov vode, ki je ne znamo izkoristiti, po drugi strani pa se pogovarjamo o suši, o uvozu elektrike itd. Pravzaprav smo slabi gospodarji.«
Stane Čadež, Društvo MHE

»Konference sem se udeležil že vsaj štirikrat in vedno sem pozitivno presenečen. Všeč mi je, ker se tukaj debatira, izve se novice s tega področja in hkrati poteka tu mreženje strokovnjakov. Želel bi si, da bi na konferenci gostili tudi strokovnjake iz sosednjih držav, s tem da se ohrani pogovor v slovenskem jeziku in s tem domače vzdušje. Na področju obnovljivih virov energije je slovenski potencial podoben avstrijskemu. Torej bi bilo tudi v Sloveniji v prihodnjih desetletjih mogoče doseči celo sto odstotno oskrbo z energijo iz obnovljivih virov energije.«
dr. Štefan Merkač, Avstrijska Koroška

»Po mojem mnenju so takšni dogodki zelo koristni. Všeč mi je, da forum Energetika in okolje poteka vsako leto in je s tem postal že tradicionalen.«
dr. Darij Krajčič, Zavod RS za varstvo narave

»Zanimanje je bilo veliko, očitno so ta vprašanja čedalje pomembnejša, obnovljivi viri so čedalje pomembnejši in zelena energetika je tukaj.«
Borut Tavčar, Delo

»Menim, da je to dobra konferenca predvsem zato, ker poskuša integrirati različne deležnike, ki delujejo v energetiki in gospodarstvu, poskuša jih pripeljati na eno mesto in jih spodbuditi, naj se pogovarjajo. Pri hidroelektrarnah je najboljši način tisti, ki zadovoljuje največ interesov; tako lokalne skupnosti kot tudi zagotavljanje varnega okolja, narave, turističnih možnosti in tudi energetike kot koristi izkoriščanja vodne energije.«
Dejan Savič, Greenpeace

»Izhodišča za nadaljnje sodelovanje obstajajo, da pa jih morda ne znamo izkoristiti ne v eni ne v drugi stroki. Se pravi, »zaplankanost« bi morali opustiti, morali bi se začeti pogovarjati.«
Igor Čuš, DEM