Program

 

 

PROGRAM*
14. maja, od 9. ure do 15.15 ure, Ljubljana (Kristalna palača, BTC)
Moderatorka: Mojca Černelč Koprivnikar

8.15 - 9.00
Dobrodošlica udeležencem z jutranjo kavico in registracija

9.00 - 10.00
NOVO ZAKONODAJNI IN REGULATIVNI IZZIVI OVE
Novosti na področju OVE in izzivi, mag. Hinko Šolinc, MzI

  • Nova Uredba o samooskrbi, kaj prinaša?
  • Nacionalni energetski podnebni načrt (NEPN)

Regulativni izzivi prehoda na čisto energijo, mag. Duška Godina, Agencija za energijo

10.00 - 10.45
V ŽARIŠČU FOTOVOLTAIKA PODIRA REKORDE
Fotovoltaika podira rekorde in igra ključno vlogo v boju s klimatskimi spremembami, dr. Marko Topič, Fakulteta za elektrotehniko, UL

  • Zadnje stanje tehnike FV
  • Evolucija cen na trgih
  • Pogled na 2050: kako bo fotovoltaika prispevala k zmanjševanju izpustov CO2 in tranziciji energetskega sektorja

Sončna doba v Sloveniji?
Dr. Robert Golob, Gen-i, dr. Marko Topič, FE UL, dr. Ivan Šmon, El. Gorenjska in GIZ DEE
Interaktivna razprava z udeleženci

10.45 - 11.05
TRG ELEKTRIKE PRIHODNOSTI
Ali bodo OVE spremenili model trga elektrike v EU?, mag. Borut Rajer, Borzen, vabljen

  • Samooskrba
  • Dolgoročne OVE pogodbe s končnimi uporabniki (»Corporate PPAs'«)
  • Agregator: nov koncept? (EU CEP paket ukinja samooskrbo, kot je sedaj v Sloveniji)
  • Model cen: točkovne ali območne cene za elektriko in inovativni pristop, ki obrača trge. Ali kmalu tudi v Sloveniji?

11.05 - 11.50
PRIMERI DEKARBONIZACIJE
Digitalizacija proizvodnega portfelja elektrarn in poenotenje postopkov njihovega vzdrževanja, tudi v luči prilagajanja zakonodaji EU, dr. Matjaž Eberlinc, HSE

E8, koncept celostnega razvoja infrastrukture za masovno polnjenje e-vozil, Uroš Podgoršek, Eles

Projekt Energetska Obnova Ljubljane – EOL, eden izmed najbolj prepoznavnih projektov energetskih prenov v EU, Alenka Loose, energetska upravljavka MOL

11.50 - 12.20
Odmor in mreženje udeležencev

12.20 - 12.50
PRIMER – DUNAJ ZA PRIHODNOST (prevod)
Integracija alternativnih virov energije v sisteme daljinskega ogrevanja in nova največja toplotna črpalka v srednji Evropi, dr. Rusbeh Rezania, Wien Energie GmbH

12.50 - 13.20
VIZIJA AMBICIJE DEKARBONIZACIJE IN REALNOST
Uvod v omizje
Novosti na področju okolja in dolgoročna podnebna strategija 2050
, mag. Tanja Bolte, Ministrstvo za okolje in prostor
Učinkovito uvajanje OVE oz. HE v praksi, Martin Novšak, GEN energija

13.20 - 14.20
Strateška okrogla miza
O AMBICIJAH OVE IN POTREBNIH ENERGETSKO-OKOLJSKIH REŠITVAH

Govorci:
• Mag. Tanja Bolte, Ministrstvo za okolje in prostor
• Mag. Aleksander Mervar, ELES
• Dr. Peter Novak, Energotech
• Martin Novšak, GEN energija
• Mag. Hinko Šolinc, Ministrstvo za infrastrukturo
• Dr. Tomislav Tkalec, Focus
• Mag. Rok Vodnik, Petrol

14.20 - 
Prijetno druženje ob pogostitvi in nadaljevanje razprave

* Organizator si pridržuje pravico do sprememb.

    Organizator srečanja:

Obveščajte me o dogodku!

Veliki pokrovitelj:

Pokrivitelj:

Medijski partner:Podporniki: