Program

 

 

Program*:

8.15 – 8.55

 


9.00 – 9.20

 

 9.20 – 11.00

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 11.00 – 11.40


11.40 – 12.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


12.10 – 13.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13.15 – 14.15

 

 

 

 

 

 


 

14.15 – 15.00

 

Dobrodošlica udeležencem z jutranjo kavico in registracija 

STRATEŠKI IZZIVI OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE (OVE)

Forumu na pot, Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia

Miti in resnice o zmogljivostih obnovljivih virov energije, dr. Peter Novak, Energotech

PRVIČ SHRANJEVALNIKI ENERGIJE POD DROBNOGLEDOM 

Shranjevalniki prihodnosti za OVE, dr. Jan Bitenc, Kemijski inštitut

Stanje tehnologij in znanosti na področju shranjevalnikov elektrike, vizija za naprej                                                                                                      

Akumulacija toplote iz obnovljivih virov energije – spregledana priložnost?, dr. Uroš Stritih, Fakulteta za strojništvo, UL                                           

PRIMERI IZ PRAKSE  (3x10 minut)

Vodikova tehnologija in shranjevalnik energije v praksi, Sandi Ritlop, HSE Invest

BK 300 - Sistem za nižanje konične obremenitve in hranilnik elektrike, dr. Janez Humar, Iskra, d. d., PE Instrumenti

Prvi sistemski shranjevalniki v omrežju, Tomaž Oštir, Reness Energy

Interaktivna razprava o shranjevalnikih energije

Odmor in mreženje udeležencev

PRIHODNOST  IZZIVI OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE ZA OMREŽJA

Kam gre svetovna energetika? V smeri superponiranih prenosnih medcelinskih povezav ali v smeri mikro omrežij in lokalne energetike?, mag. Krešimir Bakič, ELES

  • Kako rešiti probleme shranjevanja viškov OVE z ne-kemičnimi pristopi
  • Kaj so mikro-omrežja, tehnološke možnosti in lokalno orientirana energetika
  • Povezljivost mikro in makro omrežij, potrebne tehnologije
  • Kje so ovire hitrejšega razvoja razogljičenja energetike
  • Rešljivost tehnoloških ovir skozi inovacije... 

Vprašanja in odgovori o omrežjih prihodnostih

V ŽARIŠČU USPEŠNO UMEŠČANJE OVE V PRAKSI?   

Ambicije in realnost projektov OVE v Sloveniji skozi številke in načrti za naprej, Andreja Belavič Benedik, Ministrstvo za infrastrukturo 

Nove podporne sheme za OVE in SPTE, Izbrani projekti – izvedba v praksi, mag. Alenka Domjan, Agencija za energijo

  • Prikaz izbranih projektov OVE na prvih dveh javnih pozivih
  • Koliko nove čiste energije bi prispevala njihova izvedba
  • Kaj pa realnost, je izvedba izbranih projektov OVE mogoča

Primeri iz prakse:

30 let od ideje do gradbenega dovoljenja za daljnovod, Tomaž Šenica, ELES

Končno vetrne elektrarne?, vabljen investitor vetrnih elektrarn 

VIZIJA AMBICIJE OVE IN REALNOST

Strateška okrogla miza

O izzivih obnovljivih virov energije

Vodilni okoljski in energetski odločevalci

Moderator: Igor E. Bergant
Govorci (abecedni vrstni red):

mag. Jože Dimnik, Direktorat za energijo, MzI, mag. Aleksander Mervar, ELES, Martin Novšak, GEN energija, mag. Teo Hrvoje Oršanič, Zavod RS za varstvo narave, Ana Vidmar, Ministrstvo za okolje in prostor.


Prijetno druženje ob pogostitvi in nadaljevanje razprave

 

Moderatorka foruma: Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia


* Organizator si pridržuje pravico do sprememb.

 Organizator srečanja:

Obveščajte me o dogodku!


Medijski pokrovitelj:

Partnerji trajnosti:

          


Podporniki: