odjemalcu-prijazen-dobavitelj-energije.jpg

V torek popoldne  je na Brdu pri Kranju podjetje Skrivnostni nakup d. o. o., kot samostojni izvajalec raziskave, javno razglasilo rezultate in dobitnika naslova »odjemalcu prijazen dobavitelj energije 09«. Najboljše rezultate raziskave in naslov »odjemalcu prijazen dobavitelj energije 09« sta dosegli dve podjetji:

  • Petrol Energetika, d. o. o.  (zemeljski plin)  in
  • GEN-I, d. o. o.  (električna energija). 
Polona_Štumpfl,_predstavnica_Petrol_Energetika,_dobitnik_naslova_Odjemalcu_prijazen_dobavitelj_energije_09_(zemeljski_plin)._Čestitamo!.JPG Andrej_Šajn,_predstavnik_podjetja_GEN-I,_dobitnik_naslova_Odjemalcu_prijazen_dobavitelj_energije_09_(električna_energija)._Čestitamo!.JPG
Polona Štumpfl, predstavnica Petrol Energetika, dobitnik naslova Odjemalcu prijazen dobavitelj energije 09 (zemeljski plin). Čestitamo! Andrej Šajn, predstavnik podjetja GEN-I, dobitnik naslova Odjemalcu prijazen dobavitelj energije 09 (električna energija). Čestitamo!

Na plenarnem dopoldanskem delu dogodka je gospa Natalia Ugren, direktorica  podjetja Skrivnostni nakup, d. o.o., prisotne skozi zanimivo predstavitev seznanila s skupnimi rezultati in dognanji raziskave.  

Na razpisu so sodelovala naslednja podjetja: 

  • Plinarna Maribor d. o. o.
  • Petrol Energetika, d. o. o.
  • Petrol Plin d. o. o. 
  • Domplan d. d. Kranj
  • GEN-I, d. o. o. 
  • Elektro Maribor d. d. 

Petrol Energetiki, d. o. o. in GEN-I, d. o. o. je bil podeljen naslov »odjemalcu prijazen dobavitelj energije 09. Vsi ostali udeleženci razpisa so za svoje sodelovanje na prvi tovrstni pilotni raziskavi prejeli pisno priznanje za sodelovanje kot potrditev in vzpodbudo za nadaljnjo skrb za izboljševanje svojega odnosa do odjemalcev. Priznanja je udeležencem razpisa na zaključni slovesnosti dogodka „Inovacija energetike?” izročila gospa Natalia Ugren, direktorica podjetja Skrivnostni nakup.

Več o razpisu
»odjemalcu prijazen dobavitelj energije 09«

Ali dobavitelje zanima, kako je odjemalec zadovoljen z njihovo komunikacijo? 
Kje so priložnosti za izboljšavo? 
Sodeljujoči na razpisu so preverili svojo prijaznost do odjemalcev.

Prvič v Sloveniji je potekal pilotni razpis za pridobitev laskavega naslova »odjemalcu prijazen dobavitelj energije 09«. Ključ do uspešnega dobaviteljevega odnosa z odjemalcem je v ustreznem komuniciranju in posredovanju informacij. 

K sodelovanju smo povabili vse dobavitelje zemeljskega plina in električne energije končnim odjemalcem v Sloveniji. 

S pilotnim razpisom smo želeli dobavitelje energije spodbuditi h graditvi še skrbneje zasnovanih odnosov z odjemalci. Podelitev laskavega priznanja velja kot spodbuda, da dobavitelji nenehno izboljšujejo odličnost svojega poslovanja. 

Kako je potekala raziskava?

Razpis in raziskava sta pilotna. Raziskava je bila izvedena po metodologiji skrivnostnega nakupa (»mystery shopping«). Raziskavo je samostojno izvedlo podjetje 

Skrivnostni nakup, d. o. o.

V raziskavi so preverjali kakovost odnosov z odjemalci in storitev na prodajnih oz. informacijskih mestih dobaviteljev energije.

V raziskavi se konkretno po telefonu in elektronski pošti preverjali komunikacijske spretnosti dobavitelja tako, da so »skrivnostni kupci« (navidezni odjemalci) vzpostavili stik s prodajnim osebjem oz. osebjem za dajanje informacij dobavitelja in po vnaprej znanih merilih ocenjevali njihovo odzivnost, prijaznost, uslužnost, ustreznost nagovora ali pozdrava, oblikovno ali vsebinsko ustreznost, dodano vrednost merila standardov poslovnega bontona. Skratka vse, kar odjemalcem v stiku z dobaviteljem veliko pomeni.

Kako so bili prikazani in objavljeni rezultati?

Rezultati raziskave so bili prikazani in objavljeni v skladu z razpisnimi pogoji: rezultati raziskave so bili združeni na ravni vseh sodelujočih in kot takšni javno objavljeni na strateškem  srečanju udeležencev energetskega trga »Inovacija energetike?« 27. oktobra 2009 na Brdu pri Kranju. 

Na ravni posameznega podjetja so  konkretni rezultati anonimni. Na lastno željo se posamezni udeleženec raziskave lahko podrobneje seznani s svojimi rezultati, vendar je to izključno predmet dogovora z izvajalcem raziskave Skrivnostni nakup, d. o. o.

Dobitniki naslova so prejeli priznanje. Novica je bila objavljena na sklepnem dogodku ob koncu strateškega srečanja udeležencev energetskega trga »Inovacija energetike?« v torek, 27. oktobra 2009, na Brdu pri Kranju in na spletni strani www.prosperia.si.

Srečanje podpira:
Slovenski komite
CIGRE in CIRED

V sodelovanju s:

Skrivnostni nakup

Sponzorji srečanja:

Dnevnik

Borzen


Organizator srečanja:

Obveščajte me o dogodku!