Govorci

 

 

 Govorci

 

Mag. Bojan Kumer,
Državni sekretar, MzIP

Mag. Bojan Kumer, rojen 30. julija 1974, univ. dipl. ing. elektrotehnike, mag. znanosti, je svojo poklicno pot začel leta 2001 v podjetju Elektro Celje, d. d. Februarja 2003 je prevzel funkcijo vodje nakupa in prodaje električne energije v podjetju Elektro Celje, d. d., in nato še istega leta v septembru vodenje Enote za trženje z električno energijo v tem istem podjetju ter nato s februarjem 2004 postal izvršni direktor trženja z električno energijo. Leta 2008 je ob delu uspešno končal tudi podiplomski magistrski študij elektrotehniške znanosti na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Leta 2009 je sprejel nov izziv in se zaposlil v podjetju GEN-I kot vodja projektov za razvoj poslovanja v tujini. Aprila leta 2010 je prevzel vodenje Službe za prodajo v Sloveniji in dobavitelja GEN-I, d. o. o., skupaj z ekipo pripeljal do največjega dobavitelja električne energije v Sloveniji; lani pa tudi aktivno sodeloval pri uspešnem prodoru GEN-I na maloprodajni trg zemeljskega plina za prodajo končnim kupcem. Maja 2013 je bil imenovan za državnega sekretarja za področje energetike na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor.

Prof. dr. Rajko Pirnat,
Pravna fakulteta Univrze v Ljubljani

Dr. Rajko Pirnat se je rodil leta 1951 v Ljubljani, leta 1974 je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, pravosodni izpit je opravil leta 1976, magister prava je postal leta 1985 (Pravna fakulteta v Ljubljani) in doktor pravnih znanosti leta 1989 (Pravna fakulteta v Ljubljani). Asistent na Pravni fakulteti v Ljubljani je postal leta 1975, docent 1989., izredni profesor 1995 in redni profesor leta 2002. Predava predmete s področja upravnopravnih znanosti. V letih 1990–1992 je bil član slovenske vlade in minister, pristojen za pravosodje in upravo. Z energetskim pravom se ukvarja od leta 1994 in je v tem času sodeloval pri pripravi veljavnega Energetskega zakona in večine njegovih sprememb, sodeloval pa je tudi pri večjem številu raziskav s tega področja. Je predsednik Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (IJU).

Mag. Urban Prelog,
Direktorat za energijo, MzIP

Mag. Urban Prelog je leta 1990 diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Ljubljani. Leta 1997 je na isti fakulteti, smer elektroenergetski sistemi, končal magistrski študij. V letih 1990–2002 je bil zaposlen v IBE, d.d, svetovanje, projektiranje, in inženiring, na Elektroinštitutu Milan Vidmar, na Oddelku za vodenje in delovanje elektroenergetskih sistemov, na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Ljubljani, v Laboratoriju za elektroenergetske sisteme. Leta 2002 se je zaposlil kot svetovalec vlade na Ministrstvu za okolje, prostor in energetiko, na Uradu za energijo. To delo opravlja še danes kot sekretar na Direktoratu za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor. Deluje na naslednjih področjih: zakonski okvir oskrbe z elektriko, trg z elektriko, javne službe na področju oskrbe z elektriko, mednarodno sodelovanje na področju oskrbe z elektriko.

Mag. Hinko Šolinc,
Direktorat za energijo, MzIP

Mag. Hinko Šolinc je po izobrazbi diplomirani inženir elektrotehnike. Najprej je bil kot mladi raziskovalec zaposlen na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Po nekaj letih v industriji je delo nadaljeval na Centru za energetsko učinkovitost na Institutu Jožef Stefan, kjer se je srečal z obnovljivimi viri in učinkovito rabo energije. Po nekajletnih izkušnjah na inštitutu ga je pot zanesla v državno upravo. Pet let je bil zaposlen na Direktoratu za energijo, kjer je njegovo delovno področje obsegalo predvsem proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in iz soproizvodnje. Zdaj je zaposlen na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor v sektorju za učinkovito rabo in obnovljive vire energije.

Jurij Vertačnik,
Direktorat za energijo, MZIP

Jurij Vertačnik je v Energetiki Ljubljana deloval na področjih razvoja in projektiranja plinovodnega in vročevodnega distribucijskega omrežja, pri uvajanju geografskega informacijskega sistema in informatike. V podjetju Adriaplin je v okviru tehnične službe skrbel za projektiranje in gradnjo plinovodnega omrežja. Na Direktoratu za energijo prednostno pokriva področji zemeljskega plina in distribucijo toplote in drugih energetskih plinov.