Govorci

 

 

 Govorci

 

Mojca Černelč Koprivnikar,
Prosperia


mag. Mateja Čuk Anžlovar,
Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o.


dr. Aleš Ferčič,
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru


dr. Boštjan Ferk,
Inštitut za javno-zasebno partnerstvo


Nataša Pirc Musar,
Info Hiša


prof. dr. Rajko Pirnat,
Pravna fakulteta Univrze v Ljubljani


dr. Marjana Šijanec Zavrl,
Gradbeni inštitut ZRMK

 Organizator srečanja:

Obveščajte me o dogodku!

V sodelovanju z:

Medijski pokrovitelj:

Podpornik: