Splošni pogoji

 

 

 V kolikor za posamični dogodek ni izrecno določeno drugače, se v celoti uporabljajo “Splošni pogoji za prijavo na dogodke Prosperie, d.o.o."