Kotizacija

 

Prva konferenca

 Blockchain v energetiki '19

Kotizacija

zadnja minuta

do 18. marca

Kotizacija

Udeležba

 

289 EUR

325 EUR

Drugi in nadaljni udeleženec iz iste organizacije
8-odstotni popust na veljavno kotizacijo

266 EUR

299 EUR 

Cene so v evrih, v cene ni všet 22-odstotni DDV.


Popusti

Mikro podjetje* 
25% popust na veljavno kotizacijo (217 EUR + DDV)

Zaposleni v NVO, lokalnih skupnostih in na fakultetah 
40% popust na veljavno kotizacijo (173 EUR 
+ DDV)

Študentje ** 
80% popust na veljavno kotizacijo 
(58 EUR+ DDV) 

* Mikro podjetja so podjetja do 7 zaposlenih.

**Potrebno je predložiti dokazila o zatrjevanem statusu rednega študenta na 1.ali 2. bolonjski stopnji.
 

Kotizacija poleg obiska srečanja vključuje gradiva srečanja in okrepčila med odmori.

Popusti se ne seštevajo.


Plačilo

Prijava velja kot naročilo. V kolikor v tem dokumentu ni izrecno določeno drugače, se v celoti uporabljajo na spletni strani objavljeni “Splošni pogoji za prijavo na dogodke Prosperie, d.o.o." Po prijavi boste po elektronski pošti prejeli predračun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Objavljeni popusti veljajo v primeru pravočasnega plačila predračuna. Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po opravljeni storitvi. Plačilo nakažite na transakcijski račun pri UniCredit Banki Slovenija, d. d., Ljubljana: SI 56 2900-0005 5676 208.

 Stroški zamenjave in odjave

Zamenjava oz. sprememba imena udeleženca je brezplačna in vedno mogoča v pisni obliki na naslov info@prosperia.si.

Odjava je brez stroškov mogoča do vključno torka, 12. marca 2019 v pisni obliki na naslov info@prosperia.si ali če jo do navedenega datuma prejmemo na naslov Prosperia, d. o. o., Železna cesta 10a, Ljubljana. V tem primeru že plačano kotizacijo v celoti vrnemo. Za odjave po tem datumu (od vključno srede, 13. marca dalje), vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti (100%). Odjava ni možna, če je udeleženec ob prijavi izrecno zahteval plačilo po izvedenem dogodku. V takem primeru se udeležencu ob neudeležbi iz kakršnega koli razloga zaračuna celotna kotizacija. 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na 031 717 599 ali na info@prosperia.si.